Guardia di Finanza, së bashku me zyrtarët e Agjencisë së Doganave dhe Monopoleve, sekuestruan ditën e sotme një sasi prej 225 mijë paundsh, të fshehura në sarbatorin e një furgoni me destinacion Shqipërinë. Furgoni u ndalua në Portin e Barit dhe mësohet se ishte nisur nga Anglia me destinacion Shqipëinë.

Kontrolli i kujdesshëm i kryer në mjetin me targa angleze në port bëri të mundur kapjes e sasisë së fshehura të parav, të cilat kishin mundur të kalonin me sukses në pikat e mëparshme kufitare. Paratë, të ndara në dhjetëra tufa të mbështjellura, ishin salduar fort brenda serbatorit.

Kujtojmë se në Portin e Barit, që nga fillimi i këtij viti, janë zbuluar 21 raste të trafikimit të parave, duke sekuestruat mbi gjysmë milioni euro.

The Guardia di Finanza, together with the officials of the Customs and Monopoly Agency, seized today an amount of 225 thousand pounds, hidden in the cab of a van destined for Albania. The van was stopped at the Port of Bari and it is learned that it had left England for Albania.

Careful control carried out on the vehicle with English license plates in the port made it possible to seize the hidden amount of money, which had been able to successfully cross the previous border crossings. The money, divided into dozens of wrapped bundles, was tightly welded inside the canister.

Recall that in the Port of Bari, since the beginning of this year, 21 cases of money trafficking have been detected, seizing over half a million euros.