Eugen Isaj iu gëzua vetëm për disa orë fitores së mandatit në qarkun e Elbasanit në 25 Prill.

Megjithatë kjo duket se nuk e ka dekurajuar Isain, i cili është rikthyer në bazë për të falënderuar strukturat për fushatën, pavarësisht humbjes së PD-së.

“Me strukturat tona ne Hajdaran, Mlize dhe Shelcan. Shembulli me i mire qe nuk ka zona te veshtira apo te lehta , ku ka perkushtim , besim e zemer cdo gje ndryshon” shkruan Isai në një postim në Facebook.

Eugen Isaj rejoiced for only a few hours in the victory of the mandate in the district of Elbasan on April 25.

However this does not seem to have discouraged Isain, who has returned to base to thank the structures for the campaign, despite the PD loss.

“With our structures in Hajdaran, Mlize and Shelcan. The best example is that there are no difficult or easy areas, where there is dedication, faith and heart, everything changes “, writes Isai in a Facebook post.