Një tjetër krim brenda në familje tronditi sërish mbrëmjen e sotme vendin. 56-vjeçari Qemal Bici vrau bashkëshorten me sëpatë dhe më pas u vetëvar në një pemë jashtë banesës.

Arsyet e vendimit ekstrem të kryefamiljarit nuk dihen, 12 vite më parë Menturie Bici e kishte denoncuar bashkëshortin në polici për dhunë ndaj saj.

Duket se ngjarja e mbi një dekade më parë ishte lënë pas nga çifti duke vijuar jetën bashkëshortore, por problemet duket se kishin vijuar.

Mësohet se Qemali ka qenë person problematik përsa i përket alkoolit dhe shpenzimit të parave. Madje ka pasur edhe kallëzim në polici nga bashkëshortja e tij, të cilën thuhet se e dhunonte shpesh.

Çifti ka 4 fëmijë: një vajze në Angli, një djalë në Greqi, djalin tjetër në Tiranë dhe një fëmijë më të vogël.

Në momentin e krimit fëmijët nuk kanë qenë të pranishëm, por më pas fëmijët kur kanë ardhur në banesë e kanë gjetur nenën e vrarë dhe më pas babain të varur te pema.
Kjo ngjarje e rëndë pason atë të Shkodrës ku vëllai vra u motrën , si dhe ngjarjen që tronditi Tiranën, ku u vra Kudret Salia nga ish-vjehrri.

Policia pritet që të marrë dëshminë e fëmijëve, por edhe të afërmve për të mësuar më shumë mbi arsyet që çuan Qemal Bicin drejt vendimit për të vrarë gruan dhe më pas veten.Another crime inside the family shook the country again tonight. 56-year-old Qemal Bici killed his wife with an ax and then hanged himself in a tree outside the apartment.

The reasons for the extreme decision of the head of the family are not known, 12 years ago Menturie Bici had reported her husband to the police for violence against her.

It seems that the event of over a decade ago was left behind by the couple continuing their married life, but the problems seem to have continued.

It is learned that Qemali has been a problematic person in terms of alcohol and spending money. There was even a report to the police by his wife, whom he allegedly raped frequently.

The couple has 4 children: a girl in England, a boy in Greece, the other boy in Tirana and a younger child.

At the time of the crime, the children were not present, but then when the children came to the apartment, they found the murdered mother and then the father hanging from the tree.
This serious event follows that of Shkodra where the brother killed his sister, as well as the event that shook Tirana, where Kudret Salia was killed by his ex-father-in-law.

Police are expected to take the testimony of children, but also relatives to learn more about the reasons that led Qemal Bic to the decision to kill his wife and then himself.