Për të marrë lejen e qëndrimit në Itali, një shqiptar ka organizuar një martesë false që është zbuluar nga policia. 39-vjeçari organizoi ceremoninë me 5 dëshmitarë të ftuar, dy burra me origjinë shqiptare të moshës 39 dhe 22 vjeç dhe tri gra në Genova, të moshës 21, 22 dhe 42.

Pasrtnerja e tij me diferencë 3 vite më e madhe, e moshës 42-vjeçare, do i siguronte atij praninë në territorin italian. Ata u arrestuan nga karabinierët pasi akuzohen se ndihmojnë emigracionin e paligjshëm.

To obtain a residence permit in Italy, an Albanian organized a fake marriage that was discovered by the police. The 39-year-old organized the ceremony with 5 invited witnesses, two men of Albanian origin aged 39 and 22 and three women in Genoa, aged 21, 22 and 42.

His supporter, 3 years older, 42 years old, would ensure his presence in Italian territory. They were arrested by the carabinieri after being accused of aiding illegal immigration.