Një vrasje që në 8 vite ka mbledhur shumë për të rrëfyer, tashmë kur krimi makabër është zbardhur nga policia dhe autorë të tij janë babai dhe vëllai i viktimës Faik dhe Shkëlzen Buci.

Gazetarja Dorjana Bezat raportoi për “BalkanWeb” se personi që ka rrëfyer ngjarjen për policinë ose i quajtur ‘i penduari’ është mik me vëllain e viktimës Shkëlzen Buçi dhe ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale me të.

Ai është paguar nga Faik Buci që të joshë të bijën Eglantinën dhe të krijojë një lidhje intime me të. Madje i ati i ka blerë një unazë dhe ia ka dhënë të riut për t’ia dorëzuar vajzës që ta joshte.

Ditën e krimit ai e ka marrë vajzën në makinë për një shëtitje në zonën e “Freskut” dhe ka shkuar në një vend ku e kishte lënë më parë me Shkëlzen Bucin i cili nën kërcënimin e armës e ka mbajtur forcërisht 23-vjeçaren deri tek Mali me Gropa ku ka ndodhur vrasja e cila është bërë në sy të të penduarit.

Eglantina Buci ishte 23 vjeç kur u vra me një plumb dhe u gropos nga babai dhe vëllai në Malin me Gropa. Motivi i ngjarjes dyshohet të ketë qenë bashkëjetesa e vajzës me një person të cilin nuk e donte familja. Ajo ishte larguar nga shtëpia dhe jetonte me djalin që donte dhe nuk fliste me familjen. Ndërkohë i ati e ruajti për muaj dhe nuk po arrinte ta vriste dot deri sa ngriti këtë kuth për ta nxjerrë në pritë.

A murder that in 8 years has gathered a lot to confess, already when the macabre crime has been uncovered by the police and its perpetrators are the father and brother of the victim Faik and Shkëlzen Buci.

Person who told the story to the police or called the “penitent” is a friend of the victim’s brother Shkëlzen Buçi and was involved in a criminal event with him.

He was paid by Faik Buci to seduce his daughter Eglantina and establish an intimate relationship with her. The father even bought her a ring and gave it to the young man to give to the girl to seduce him.

On the day of the crime, he took the girl in the car for a walk in the area of ​​”Freskut” and went to a place where he had previously left her with Shkëlzen Buci, who under the threat of a gun forcibly held the 23-year-old to Mali. with Gropa where the murder took place which was done in the eyes of the penitent.

Eglantina Buci was 23 years old when she was killed by a bullet and buried by her father and brother in Gropa Mountain. The motive of the event is suspected to have been the cohabitation of the girl with a person whom the family did not like. She had left home and lived with the boy she loved and did not talk to the family. Meanwhile, his father guarded him for months and he could not kill him until he raised this box to take him into an ambush.