Një bashkëshort ka vrarë me thikë gruan e tij pasi hiqej si një tjetër burrë që i dërgonte mesazhe, për të provuar se po e tradhëtonte.

Tanju Acar akuzohet se hiqej sikur ishte dikush tjetër pikërisht për të pasur justifikimin për ta vrarë sipas ligjeve lokale, ose për të marrë dënim të reduktuar me pretendimet e rrethanave lehtesuese të shkaktuara prej të ndjerës.

32-vjeçari besohet se krijoi planin djallëzor pasi refuzonte të pranonte se gruaja e tij kishte të drejtën e divorcit.

Burri gjithashtu kishte kërkuar në internet “si të vrasësh gruan dhe të mos dënohesh” duke parë atë që kishin bërë burra të tjerë.

Policia tha se pasi ai kishte zbuluar se tradhtia bashkëshortore është një rrethanë lehtësuese për vrasësit e grave, kishte krijuar një llogari të rreme dhe kishte nxitur burra të tjerë t’i shkruanin asaj mesazhe inkriminuese.

Acar më pas sulmoi mizorisht gruan e tij 25-vjecare Selvan Acar, duke e goditur me thikë në kurriz e më pas në zemër më 8 dhjetor, kur ajo insistonte se do të vazhdonte me procedurat e divorcit.

Nëna e dy fëmijëve vdiq si rezultat i plagëve në qytetin Fethiye, në provincën jugperëndimore turke Mugla.

Prokurori publik tha se vrasëse kishte tentuar të bënte të dukej se gruaja e tij e tradhtonte, dhe se kishte folur për këtë me shokun e qelisë pas arrestimit për vrasjen.

Kolegu i qelisë dëshmoi se vrasësi i tha se kishte gënjyer se e kishte parë gruan e tij me dikë tjetër, dhe prokurorët thanë se prej informacioneve të reja do të kërkojnë dënim maksimal për Tanju Acar.

Dënimi i përjetshëm në Turqi është 24 vjet në burg, ndërsa është shtuar dhe dënimi i përjetshëm në rrethana të rënduara për të zëvendësuar dënimin me vdekje të anulluar që parashikon 36 deri në 40 vjet në burg.

Nëna e Selvan, Xhemile Kaya, tha se Tanju e ndiqte, e kërcënonte dhe e rrihte bijën e saj.

Gjyqi vazhdon.

A husband stabbed his wife to death after posing as another man texting her to prove she was cheating on him.

Tanju Acar is accused of being removed as if he were someone else precisely to have the justification to kill him under local law, or to receive a reduced sentence on the grounds of mitigating circumstances caused by the deceased.

The 32-year-old is believed to have created the devilish plan after refusing to admit that his wife had the right to divorce.

The man had also searched the internet “how to kill his wife and not be punished” seeing what other men had done.

Police said that after he discovered that adultery was a mitigating circumstance for female killers, he set up a fake account and incited other men to write incriminating messages to her.

Acar then brutally attacked his 25-year-old wife Selvan Acar, stabbing her in the back and then in the heart on December 8, when she insisted she would proceed with the divorce proceedings.

A mother of two died as a result of injuries in the town of Fethiye, in the southwestern Turkish province of Mugla.

The public prosecutor said the killer had attempted to make it appear that his wife was cheating on him, and that he had talked about it with his cellmate after his arrest for the murder.

The cellmate testified that the killer told him that he had lied that he had seen his wife with someone else, and prosecutors said that from the new information they would seek the maximum sentence for Tanju Acar.

Life imprisonment in Turkey is 24 years in prison, while life imprisonment in aggravated circumstances has been added to replace the overturned death sentence which provides for 36 to 40 years in prison.

Selvan’s mother, Xhemile Kaya, said Tanju was chasing, threatening and beating her daughter.

The trial continues.