Një grua 30-vjeçare e cila është martuar në moshën 17 vjeç me dashuri, ka rrëfyer në emisionin “Historia ime” si i rrodhën ngjarjet e jetës deri sot, kur thotë se ka mbetur në mes të katër rrugëve, edhe pse u martua së dyti, lindi një vajzë tjetër të cilën e braktisi.

Nga marrëdhënia e saj me burrin e parë erdhi në jetë një vajzë e cila tani është 11 vjeç. E reja tregoi se celebrimin e ka bërë pas lindjes se vajzës e cila ka mbiemrin saj. Aktualisht vajzën e ka lënë tek babai, pra gjyshi i të miturës. 30-vjeçarja rrëfen se u nda nga burri i parë sepse ishte xheloz dhe në vitin 2013 krijoi një tjetër marrëdhënie nga e cila erdhi në jetë një vajzë tjetër e cila është 8 vjeç.

Mirela Milori: Si ndodhi?

30-vjeçarja: Më këtë të dytin më ka njohur një kushërira ime, goca ishte 3-4 vjeç, pas një muaj njohjeje, shkova të jetoj me këtë tjetrin sepse tek shtëpia që u ktheva tek babi, kisha llafe, debate.

30-vjeçarja tregon se nuk e ka dashur burrin e dytë dhe filloi jetesën me të sepse donte një vend ku të fuste kokën nga frika e këŗcënimeve të bashkëshortit të parë. Pas një viti erdhi në jetë vajza e saj e dytë e cila ka mbiemrin e bashkëshortit të parë pasi me të nuk ka kryer div0rc. Ajo shprehet se pas një viti, ku vajza as 40 ditë nuk kishte mbushur, është kthyer tek burri i parë.

Mirela Milori: Pse?

30-vjeçarja: E doja.

Mirela Milori: More vajzën e parë, le të dytën dhe u ktheve tek ai?

30-vjeçarja: Po, thjesht e doja, ka qenë dashuria ime e parë dhe akoma e dua sado keq më ka trajtuar.

Ajo tregon se ishte dita kur do i bënte disa analiza vajzës së parë dhe që nga ajo ditë, iku tek burri i parë duke lënë vajzën e dytë tek shtëpia e burrit të dytë dhe sollën në jetë një djalë.

Mirela Milori: Si ishte ky ribashkim?

30-vjeçarja: Me shumë vështirësi, ma përmendte, më thoshte ti je martuar, do martohem dhe unë, fliste me lloj lloj femrash në telefon, unë isha xheloze, ai ma bënte për inat.

Tani gruaja shprehet se është penduar që e ka braktisur vajzën për ish-burrin e parë. Për të marrë hak, burri i saj i parë u nda me të dhe ndenjën 6 muaj të ndarë, ndërkohë që u martua me një tjetër dhe ajo ngeli shtatzënë. Nga dashuria e madhe që kishte për të ajo u rikthye sërish me burrin e parë dhe filluan të jetonin sërish bashkë në Kosovë, por në shtëpi i solli dhe gruan tjetër.

30-vjeçarja: Ma futi në krevat, unë flija me fëmijët, ai flinte me tjetrën.

Ajo tregon se tashmë burri jeton në Kosovë me gruan tjetër dhe këtë e përzë nga shtëpia që kanë në Vorë dhe i thotë që nuk i intereson fare dhe nuk i jep as lekë për fëmijët. Madje thote se vjehrri i saj pi shumë dhe e keqtrajton, ndersa tani ka mbetur në mes të 4 rrugëve.

A 30-year-old woman who got married at the age of 17 with love, told on the show “My Story” how the events of her life flowed until today, when she says that she was left in the middle of four streets, even though she got married a second time , gave birth to another daughter whom he abandoned.

From her relationship with her first husband came to life a girl who is now 11 years old. The young woman said that she celebrated after the birth of the girl who has her last name. Currently, the daughter is left with the father, ie the minor’s grandfather. The 30-year-old confesses that she broke up with her first husband because he was jealous and in 2013 he created another relationship from which another girl who is 8 years old came to life.

Mirela Milori: How did it happen?

30-year-old: The latter was introduced to me by a cousin of mine, the girl was 3-4 years old, after a month of acquaintance, I went to live with this other one because at the house I returned to my father, I had conversations, debates.

The 30-year-old says she did not love her second husband and started living with him because she wanted a place to put her head in for fear of the first husband threatening her. After a year, her second daughter was born, who has the surname of her first husband, because she did not divorce him. She says that after a year, where the girl was not even 40 days old, she has returned to her first husband.

Mirela Milori: Why?

30-year-old: I loved it.

Mirela Milori: You took the first girl, let the second and you came back to him?

30-year-old: Yes, I just loved her, she was my first love and I still love her no matter how badly she treated me.

She tells that it was the day when she would do some tests on the first girl and from that day, she ran away to the first husband leaving the second daughter to the second husband’s house and gave birth to a son.

Mirela Milori: How was this reunion?

30-year-old: With great difficulty, he mentioned me, told me you are married, I will get married too, he talked to all kinds of women on the phone, I was jealous, he made me angry.

Now the woman says she regrets abandoning the girl for her ex-husband. To get revenge, her first husband split up with her and stayed 6 months apart while she married another and she got pregnant. Out of great love for her, she returned with her first husband and they started living together again in Kosovo, but he brought his other wife home.

30-year-old: He put me to bed, I slept with the kids, he slept with the other.

She says that her husband already lives in Kosovo with his other wife and he drives her away from the house they have in Vora and tells her that he does not care at all and does not give her any money for the children. She even says that her father-in-law drinks a lot and abuses her, while now she is left in the middle of 4 streets.