Në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë si dhe kapjen e vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve, shërbimet e Komisariatit të Policisë së Malësisë së Madhe, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative për një të ri, i cili po kryente vjedhje në objektet e kultit dhe në lokale në Koplik, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Kopliku”.

Si rezultat i operacionit të mirëorganizuar u bë e mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit E. F., 21 vjeç, banues në fshatin Koplik i Sipërm.

Ky shtetas gjatë orëve të vona të mbrëmjes së djeshme në qytetin e Koplikut, kishte vjedhur në Kishën Katolike sende që përdoren për kryerjen e meshave.

Gjithashtu në orët e para të mëngjesit të sotëm, në fshatin Gruemirë Çezme, kishte vjedhur në lokalin në pronësi të shtetasit G. P., si dhe në fshatin Koplik i Sipërm kishte vjedhur xhaminë e fshatit ku kishte vjedhur një sasi vlere monetare rreth 10.000 lekë.

Pas njoftimit të marrë, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor i koduar “Kopliku”, ku falë veprimeve të shpejta dhe profesionale hetimore, është bërë e munduar kapja dhe më pas arrestimi në flagrancë i shtetasit E. F., të cilit gjatë momentit të arrestimit iu sekuestruan në cilësinë e provës materiale dhe sendet e vjedhura në këto tre objekte.

Gjithashtu nga hetimet e kryera deri në këto momente rezulton se ky shtetas është autor edhe i disa ngjarjeve të ndodhura në fshatin Koplik i Sipërm konkretisht:

Më datë 03.01.2020, në fshatin Koplik i Sipërm, ka vjedhur me thyerje qendrën shëndetësore të këtij fshati.

Më datë 12.01.2020, në fshatin Koplik i Sipërm, ka vjedhur me thyerje lokalin e shtetasit R. N.

Në bashkëpunim me Prokurorinë vazhdon puna për zbulimin e ngjarjeve të tjera ku mund të jetë i implikuar ky shtetas.

 

Following the work for the prevention of thefts, the clarification of those that occurred before and the capture and bringing to justice of the perpetrators, the services of the Police Commissariat of Malësia e Madhe, based on information received on the operational road for a young man, who was committing thefts at places of worship and bars in Koplik, have organized and finalized the police operation codenamed “Kopliku”.

As a result of the well-organized operation, it was possible to catch and arrest in flagrante delicto the citizen E. F., 21 years old, resident in the village of Koplik i Siperm.

This citizen during the late hours of yesterday evening in the city of Koplik, had stolen in the Catholic Church items used for conducting masses.

Also in the early hours of this morning, in the village of Gruemirë Çezme, he had stolen in the restaurant owned by the citizen G. P., as well as in the village of Koplik i Sipërm he had stolen the mosque of the village where he had stolen a quantity of monetary value around 10,000 ALL.

After receiving the notification, the police operation codenamed “Kopliku” was organized and finalized, where thanks to the quick and professional investigative actions, it was made possible to catch and then arrest in flagrante delicto the citizen EF, who during the moment of arrest was seized in the quality of the material evidence and the items stolen in these three objects.

Also, from the investigations carried out so far, it results that this citizen is the author of several events that took place in the village of Koplik i Siperm, specifically:

On 03.01.2020, in the village of Koplik i Siperm, he broke into the health center of this village.

On 12.01.2020, in the village of Koplik i Siperm, he broke into the bar of the citizen R. N.

In cooperation with the Prosecution, the work continues to reveal other events where this citizen may be implicated.