Është dënuar me 5 vite dhe 7 muaj burg një shqiptar në Angli, pasi ka tentuar që të përdhunonte një 27-vjeçare. Lajmi është bërë i ditur nga mediat e huaja, të cila kanë thënë se Lulzim Gaxha, 27 vjeç është dënuar nga gjykata “Snaresbrook Croën Court”. Në seancën e gjyqit që u bë ai e pranoi akuzën e përdhunimit.

Chris Maxim, në përfaqësues nga njësia e abuzimeve seksuale të Met’s East Area, tha: “Ne të gjithë mund të ndjehemi të sigurt tani pasi një përdhunues si ai, i cili përfitoi nga një vajzë e pambrojtur që ecte vetëm në shtëpi, tani është aty ku i takon. Ky është një rast pozitiv jo ​​vetëm për viktimën e këtij incidenti hidhërues, por edhe për komunitetin e gjerë që i dënon këto akte të tilla.”

27-vjeçari e dalloi Gaxhën duke e ndjekur ndërsa ishte duke shkuar për në dyqanet në qendrën e qytetit Barking rreth orës 11.40 të natës në 30 Prill. Ajo kaloi rrugën dhe foli me një roje sigurie në stacionin e trenit Barking për ngjarje që i kishte ndodhur nga i riu shqiptar.

An Albanian man in England has been sentenced to 5 years and 7 months in prison for attempting to rape a 27-year-old girl. The news was announced by foreign media, which said that Lulzim Gaxha, 27 years old, was sentenced by the “Snaresbrook Croën Court”. At the trial that took place he pleaded guilty to rape.

Chris Maxim, a spokesman for the Met’s East Area Sexual Abuse Unit, said: “We can all feel safe now that a rapist like him, who took advantage of a vulnerable girl walking home alone, is now there where i belong. This is a positive case not only for the victim of this tragic incident, but also for the wider community that condemns such acts. ”

The 27-year-old spotted Gaxha following him as he was walking to the shops in downtown Barking around 11.40pm on 30 April. She crossed the street and spoke with a security guard at the Barking train station about an event that had happened to her by the young Albanian.