Presidenti Ilir Meta ka rrëfyer marrëdhënien me bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi duke thënë se njohja e tyre nisi kur ishte 16 vjeçe. Në emisionin ‘Opinion’, Meta tha mosmarrëveshjet mes tyre nuk mungojnë për shkak të bindjeve politike dhe një prej rasteve që Kryemadhi nuk e ka pyetur është djegia e mandateve.

Pjesë nga intervista

Fevziu: Kur e keni takuar për herë të parë Monika Kryemadhin?
Meta: Atë ditë që shkova takova Musa Ulqinin.
Fevziu: Pse u lidhët me të?
Meta: Jam lidhur pas 2-3 vitesh. Ka qenë shumë interesante, sepse ajo ishte 16 vjeçe dhe mori përsipër të sillte më shumë njerëz nga të gjithë. Askush nuk e mori parasysh se kjo mund të ndodhte, por ndodhi që shkolla “Petro Nini” atë ditë la shkollën dhe erdhi në Pallat të Kongreseve.

Fevziu: Është e lehtë që në në një familje të dy të merren me politikë?
Meta: E lehtë nuk është, por kjo ka ndodhur natyrshëm nuk është e sforcuar.
Fevziu: Tani që ajo është drejtuese e LSI, keni mosmarrëveshje?
Meta: Gjithmonë kemi patur mosmarrëveshje në pikëpamjen e bindjeve, sepse të dy jemi shenja e dashit.
Fevziu: Kanë qenë të vështira këto vite me Monika Kryemadhin?

Meta: Të lehta s’kanë qenë, por kanë qenë të mbushura me ngjarje.
Fevziu: Ka ndodhur që s’ju pyet?
Meta: Ka ndodhur, siç ishte djegia e mandateve kur unë isha në Gjermani.
Fevziu: Vazhdoni të jeni kundër?
Meta: Jam kundër lënies së fushës bosh.

President Ilir Meta has confessed the relationship with his wife Monika Kryemadhi, saying that their acquaintance started when he was 16 years old. In the show ‘Opinion’, Meta said that the disagreements between them are not absent due to political convictions and one of the cases that Kryemadhi did not ask is the burning of mandates.

Excerpts from the interview

Fevziu: When did you first meet Monika Kryemadhi?
Meta: The day I went I met Musa Ulcinj.
Fevziu: Why did you connect with him?
Meta: I am connected after 2-3 years. It was very interesting because she was 16 years old and undertook to bring in more people than everyone else. No one took into account that this could happen, but it happened that the school “Petro Nini” that day left school and came to the Palace of Congresses.

Fevziu: Is it easy for both in a family to deal with politics?
Meta: It is not easy, but it happened naturally, it is not forced.
Fevziu: Now that she is the leader of the SMI, do you have disagreements?
Meta: We have always had disagreements in terms of beliefs, because we are both Aries.
Fevziu: Have these years been difficult with Monika Kryemadhi?

Meta: They were not easy, but they were full of events.
Fevziu: Did it happen that he did not ask you?
Meta: It happened, as was the burning of mandates when I was in Germany.
Fevziu: Do you continue to be against?
Meta: I am against leaving the field empty.