Nëna e Aglaias, e cila humbi jetën në orët e para të Vitit të Ri në rrugën Larisa-Ampelona është tepër e trishtuar dhe kërkon të vërtetën e ngjarjes. Mediat greke raportuan se tragjedia ndodhi teksa ishte në makinë me të dashurin 21-vjeçar, i cili humbi kontrollin e makinës dhe pësoi aksident.

“Kam humbur fëmijën tim në mënyrë të papritur. Një vajzë 19 vjeçare plot ëndrra dhe plane për jetën e saj që dëshironte t’i vinte në dorë. Respektojeni zinë tonë të rëndë. Nuk e duroj dot këtë humbje. Ne do të arrijmë në fund! E vërteta do zbulohet sepse fëmija im ka ndërruar jetë. Avokati që na përfaqëson do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore”, tha për protothema.gr, Eleni, nëna e vajzës.

Deri më tani, po shqyrtohen dy pista hetimi për përplasjen: Ose shoferi ishte nën ndikimin e alkoolit ose ai u detyrua që për shkak të ndjekjes të tejkalonte limitin e shpejtësisë për të përfunduar më pas i përplasur.

“Ne nuk mund të besojmë se ajo humbi jetën e saj kaq papritur, ne duam të vërtetën,” tha familja në një deklaratë. Në orët e fundit, u raportua se vajza nuk kishte kontakte me nënën e saj, diçka që kategorikisht mohohet pasi ndryshojnë oraret nga Greqia në Gjermani, ku ndodhej familja e saj.

Si ndodhi aksidenti

Vajza 19-vjeçare ishte duke u kthyer me të dashurin e saj në Larissa pasi festuan ndërrimin e viteve. Në orën 5:40 të mëngjesit, për një arsye të paqartë, makina devijoi nga rruga e saj dhe përfundoi në një gardh që shkaktoi humbjen tragjike të vajzës.

Dy automjete të Brigadës së Zjarrfikësve nxituan për të liruar pasagjerët. Operacioni zgjati disa orë, ndërsa një ambulancë e EKAB arriti në vendin e ngjarjes. Shoku 21-vjeçar i 19-vjeçarit Aglaia, i cili po drejtonte makinën, po trajtohet në gjendje kome në spitalin e Larissa.

Aglaia’s mother, who lost her life in the early hours of the New Year on the Larisa-Ampelona road is extremely sad and seeks the truth of the event. Greek media reported that the tragedy happened while he was in the car with his 21-year-old boyfriend, who lost control of the car and suffered an accident.

“I lost my baby suddenly. A 19-year-old girl full of dreams and plans for her life that she wanted to get her hands on. Respect our heavy mourning. I can not stand this loss. We will reach the end! The truth will be revealed because my child has passed away. The lawyer who represents us will take all the necessary legal actions “, said for protothema.gr, Eleni, the girl’s mother.

So far, two investigation tracks are being considered for the crash: Either the driver was under the influence of alcohol or he was forced to exceed the speed limit due to the chase to end up crashing.

“We can not believe she lost her life so suddenly, we want the truth,” the family said in a statement. In the last hours, it was reported that the girl had no contact with her mother, something that is categorically denied as the schedules change from Greece to Germany, where her family was located.

How the accident happened

The 19-year-old girl was returning with her boyfriend to Larissa after celebrating the turn of the years. At 5:40 a.m., for some unknown reason, the car deviated from its path and ended up in a fence that caused the tragic loss of the girl.

Two Fire Brigade vehicles rushed to release the passengers. The operation lasted several hours, while an EKAB ambulance arrived at the scene. The 21-year-old friend of 19-year-old Aglaia, who was driving the car, is being treated in a coma at Larissa Hospital.