Interpol Tirana ka ekstraduar nga Italia një 45 vjeçar shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Mësohet është ektraduar drejt Shqipërisë 45-vjeçari Besnik Sadikaj, i dënuar me 7 vite burg.

Shtetasi Besnik Sadikaj është arrestuar nga autoritetet policore italiane, me qëllim ekstradimin Athinës e më pas drejt Shqipërisë, pasi ka qenë i shpallur në kërkim nga Interpol Athina për pengmarrje dhe nga Interpol Tirana për pastrim të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale.

Sipas policisë, ky shtetas dhe disa shtetas të tjerë janë dënuar në shtetin grek, pasi në bashkëpunim dyshohen për marrjen peng të një shtetaseje greke, në këmbim të shumës 1.800.000 euro.

Njoftimi

Si rezultat i shkëmbimit të informacionit mes Interpol Tiranës, Interpol Romës dhe Interpol Athinës, u bë e mundur kapja në Itali, ekstradimi drejt Athinës dhe më pas drejt vendit tonë, i shtetasit Besnik Sadikaj 45 vjeç.

Shtetasi Besnik Sadikaj është arrestuar nga autoritetet policore italiane, me qëllim ekstradimin Athinës e më pas drejt Shqipërisë, pasi ka qenë i shpallur në kërkim nga Interpol Athina për pengmarrje dhe nga Interpol Tirana për pastrim të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, në vitin 2014, e ka dënuar këtë shtetas me 7 vjet heqje lirie, për veprën penale “Pastrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, pasi gjatë periudhës 2009-2010, ky shtetas ka hapur disa llogari në banka të nivelit të dytë në Shqipëri, në shuma të konsiderueshme në euro, të ardhura të cilat nuk janë justifikuar me burime të ligjshme.

Gjithashtu, ky shtetas dhe disa shtetas të tjerë janë dënuar në shtetin grek, pasi në bashkëpunim dyshohen për marrjen peng të një shtetaseje greke, në këmbim të shumës 1.800.000 euro.

Interpol Tirana has extradited from Italy a 45-year-old Albanian declared internationally wanted.

It is learned that 45-year-old Besnik Sadikaj, sentenced to 7 years in prison, has been extradited to Albania.

Citizen Besnik Sadikaj was arrested by the Italian police authorities, with the aim of extradition to Athens and then to Albania, after being declared wanted by Interpol Athens for hostage-taking and by Interpol Tirana for laundering the proceeds of crime or criminal activity.

According to the police, this citizen and several other citizens have been convicted in the Greek state, as in cooperation they are suspected of taking a Greek citizen hostage, in exchange for the amount of 1,800,000 euros.

notification

As a result of the exchange of information between Interpol Tirana, Interpol Rome and Interpol Athens, it became possible to capture in Italy, extradite to Athens and then to our country, the citizen Besnik Sadikaj 45 years old.

Citizen Besnik Sadikaj was arrested by the Italian police authorities, with the aim of extradition to Athens and then to Albania, after being declared wanted by Interpol Athens for hostage-taking and by Interpol Tirana for laundering the proceeds of crime or criminal activity.

The Court of the Elbasan Judicial District, in 2014, sentenced this citizen to 7 years in prison, for the criminal offense “Laundering the proceeds of crime or criminal activity”, because during the period 2009-2010, this citizen has opened several accounts in commercial banks in Albania, in significant amounts in euros, income which is not justified by legal sources.

Also, this citizen and several other citizens have been convicted in the Greek state, as in cooperation they are suspected of taking hostage a Greek citizen, in exchange for the amount of 1,800,000 euros.