Ish-ministri i Brendshëm në vitin 1997, Neritan Ceka, ka rrëfyer për emisionin ‘Top Story’ një episod nga takimi rastësor që ka patur me Altin Dardhën në Beratin e trazuar të vitit 1997. Ceka u shpreh se pas takimit elektoral në Berat kishte shkuar në një restorant me ekipin e tij, ku ishte i ulur Altin Dardha me disa persona të tjerë, të cilët po hanin gjellë me mish me kallashnikov mbi tavolinë.

“Nga Berati kam një kujtim gjatë zgjedhjeve. Kishim një kandidat tonin në Berat, u ulëm në restorant. Krahas grupit të Aleancës Demokratike që ishte në mbështetje të kandidatit, ishte ulur dhe Altin Dardha me nja 6-7 vetë e më than kush ishte, vunë automatikët mbi tavolinë. Krahas pjatave me ushqim e mish ishin automatikët në tavolinë. Sigurisht njerëzit tanë nuk kishin armë”, u shpreh Neritan Ceka, Ish- minister i Brendshëm.

“Aty u akumulua parat e drogës, e prostitucionit, keqmenaxhimi i strukturave, keqpërdorimi etj, dhe bën atë që bënë për Beratin”, u shpreh Zylyftar Plaku, Ish-Reporter në Berat.

Aktivitetet e trafikimit u përzien me vrasjet, rrëmbimet, gjobëvëniet dhe përplasjet mes grupeve. Ndasitë u ndikuan së tepërmi nga kriza e vitit 1997, lidhjet mes grupeve dhe forcave të ndryshme politike.

“Këto janë reale, janë të vërteta por jo lidhje të themi politike të mirëfillta, nuk mund themi që bandat e Celepiasit ishin lidhur me Nanon dhe ato Vakëfit ishin me Berishën. Por ishte përherë një anësi, e kjo ndodhi në zgjedhjet e 26 Majit që ishin tronditje, tërmet i vërtetë për demokracinë”, u shpreh Neritan Ceka, ish- Minister i Brendshëm.

Former Minister of Interior Neritan Ceka recounts the ‘confrontation’ with Altin Dardha

Former Minister of Interior in 1997, Neritan Ceka, told the show ‘Top Story’ an episode from the chance meeting he had with Altin Dardha in the troubled Berat of 1997. Ceka said that after the election meeting in Berat he had gone in a restaurant with his team, where Altin Dardha was sitting with some other people, who were eating meat dish with a Kalashnikov on the table.

“I have a memory from Berat during the elections. We had a candidate of ours in Berat, we sat in the restaurant. Next to the group of the Democratic Alliance that was in support of the candidate, Altin Dardha sat down with some 6-7 people and told me who he was, they put the automatics on the table. Next to the food and meat dishes were the vending machines on the table. “Certainly our people did not have weapons,” said Neritan Ceka, former Interior Minister.

“There was accumulated money for drugs, prostitution, mismanagement of structures, misuse, etc., and it does what they did for Berat,” said Zylyftar Plaku, Former Reporter in Berat.

Trafficking activities were mixed with killings, kidnappings, fines and clashes between groups. The divisions were greatly affected by the 1997 crisis, the links between different groups and political forces.

“These are real, they are real but not connections to say genuine politics, we can not say that the gangs of Celepias were connected with Nano and those of Vakef were with Berisha. But it was always a bias, and this happened in the May 26 elections, which were a shock, a real earthquake for democracy “, said Neritan Ceka, former Minister of Interior.