Nëna e studentes greke e cila një ditë më parë u sulmua me thikë nga ish i dashuri i saj shqiptar Jetmir Kurtsmajlaj, në Itali ka folur për mediat greke në lidhje me ngjarjen. Ajo ka treguar se e bija do të qëndrojë në kujdes intensiv në spitalin e Torinos deri nesër pas një operacioni që ka zgjatur të paktën 6 orë.

Sipas saj e bija ka marrë pesë goditje me thikë, në gjoks, qafë, barkë me një thikë kuzhine.

“Ajo ka marrë pesë thika në gjoks, qafë dhe bark me një thikë kuzhine. Është një mrekulli që vajza ime e vogël jeton. Falë Zotit ajo është mirë tani, ajo i shpëtoi rrezikut sepse organet e saj jetike nuk janë dëmtuar. Ai u përpoq ta godiste në zemër dhe e shtyu fëmijën tim me gjithë forcën që i kishte mbetur në atë moment.

Siç mësoj nga vajza ime tjetër e cila po studion gjithashtu atje, ajo do të qëndrojë edhe një ditë në njësinë e kujdesit intensiv deri nesër. Unë dua të udhëtoj të jem pranë saj, por fatkeqësisht nuk mundem për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kushtet nuk më lejojnë të jem në krah të saj. Për fat të mirë, motra e saj është atje dhe unë mësoj gjithçka, po të mos ishte ajo, unë do të isha çmendur nga ankthi”, ka deklaruar ajo.

Ajo shton se e dinte që vajza kishte miqësi me 27-vjeçarin shqiptar. Sipas saj e bija kishte pasur disa konflikte me të riun pasi ai e kishte bërë fajtore për humbjen e vendit të punës.

“Gjithçka që dija për të ishte se ata ishin miq dhe miq, asgjë më shumë. Kështu më tha vajza ime. Ky njeri ishte i sëmurë mendor. Nuk mund ta besoj atë që ka ndodhur. Ne po jetojmë një makth. Ai kishte disa probleme me punën e tij, ai u pushua nga puna dhe mendonte se vajza ime ishte fajtore. Pastaj vajza ime mori ndihmë nga një psikolog sepse ai i dërgonte vazhdimisht mesazhe kërcënuese dhe ajo ishte e frikësuar.

Psikologu e këshilloi atë të qëndronte larg këtij djali sepse ai ishte i rrezikshëm dhe kishte probleme psikologjike. Vajza ime informoi policinë dhe ata i thanë asaj se mund të ngrinte një padi kundër tij. Vajza ime, për të mos i përshkallëzuar çështjet me të, u përpoq ta qetësonte dhe pas ditësh ata caktuan një takim në një vend publik në mënyrë që njerëzit të kërkonin ndihmë nëse ai e lëndonte atë”, tha ajo.

Sipas deklaratave të bëra për La Stampa nga motra e studentes greke, dy të rinjtë kishin lënë një takim për t’u sqaruar me njëri-tjetrin.

Ndërkohë mediat greke shkruajnë se ai nuk kishte pranuar ndarjen prej saj dhe vazhdonte ta kërcënonte në rrjetet sociale. “Unë do të vras”, ishte mesazhi që dyshohet se ai i ka shkruar në instagram.

The mother of the Greek student who the day before was stabbed by her ex-Albanian boyfriend Jetmir Kurtsmajlaj, in Italy spoke to the Greek media about the event. She has indicated that her daughter will remain in intensive care at the Turin hospital until tomorrow after an operation that has lasted at least 6 hours.

According to her, the daughter received five stab wounds to the chest, neck, boat with a kitchen knife.

“She took five knives in the chest, neck and abdomen with a kitchen knife. It is a miracle that my little girl lives. Thank God she is fine now, she escaped the danger because her vital organs were not damaged. He tried to hit her in the heart and pushed my baby with all the force he had left at that moment.

As I learn from my other daughter who is also studying there, she will stay one more day in the intensive care unit until tomorrow. I want to travel to be near her, but unfortunately I can not because of the coronavirus pandemic. Conditions do not allow me to be on her side. “Fortunately, her sister is there and I learn everything, if it were not for her, I would be mad with anxiety,” she said.

She adds that she knew that the girl had a friendship with the 27-year-old Albanian. According to her, the daughter had some conflicts with the young man after he had made her guilty of losing her job.

“All I knew about him was that they were friends and acquaintances, nothing more. So my daughter told me. This man was mentally ill. I can not believe what happened. We are living a nightmare. He had some problems with his job, he was fired and thought my daughter was guilty. Then my daughter got help from a psychologist because he was constantly sending her threatening messages and she was scared.

The psychologist advised him to stay away from this boy because he was dangerous and had psychological problems. My daughter informed the police and they told her she could file a lawsuit against him. “My daughter, in order not to escalate the issues with him, tried to calm him down and after days they arranged a meeting in a public place so that people could ask for help if he hurt her,” she said.

According to statements made to La Stampa by the sister of the Greek student, the two young men had left a meeting to clarify with each other.

Greek media meanwhile write that he had not accepted the separation from her and continued to threaten her on social networks. “I will kill”, was the message he allegedly wrote on instagram