Në mediat sociale po qarkullon reagimi që ka bërë daja i Hekuran Billës, Kujtim Lleshi, i cili ka treguar një version tjetër të profilit të nipit të tij, të dënuar nga shteti anglez për vrasjen e Prel Markut, një ngjarje ku u plagosën tre të tjerë. Ai shprehet se media ka spekuluar, pasi sipas tij nipi nuk ka pasur gisht në këtë ngjarje dhe se ka përfituar lirinë.

Lleshi pohon se Billa ka qenë shumë i njohur në Britani si mundës, duke shtuar se e kanë pasur simpati shumë njerëz. 40 vjeçari u ekzekutua me armë me silenciator te Komuna e Parisit, ku u raportua për një hakmarrje të hershme që daton nga viti 2006.

Daja i të ndjerit thotë se njihej në gjithë Britaninë për meritat që ka marrë falë talentit të tij, ndërsa falë qytetarisë shton ai mori edhe nështetësinë angleze.

Reagimi i plotë i Kujtim Lleshit:

Te vrane per se dyti nipi im i dashur. Ti pate fatin e keq te perballesh me kríminele, dhe humbe jeten por ne patem fatin e keq te degjojme nga mediat lajme te felliqura qe tu ngarkuan ty.

Kush ishte Hekuran Billa. Ne Vitin 1999 emigroi nga qyteti i Kukesit ne Londer. Ishte 19 vjeq.Punoi atje por edhe u mor me sportin e mundjes. U shpall dy vite rrjesht kampion i gjith Britanise ne mundje. Ate kohe kur ne nuk e njihnim akoma shijen e dokumentave, Nipi im fitoi qytetarine Britanike. Kjo si rezultat i sjelljes shembullore dhe sukseseve ne sport.

Fati i keq i tije qe u ndodh ne vendin e gabuar, ne nje lokal ku u krye nje vrasje. Miku i tij i afert ishte perplasur me nje grup njerezish dhe ate nate rane ne gracken qe ju pregatit….rezultati u vra njeri nga kundershtaret.

Nipi im u arrestua dhe u denua se bashku me ate personin qe kreu vrasjen… Si gjithmone qe ne e hame mori denimin maksimal. Une nuk kuptoj se si mund ti vishen nje njeriu, te gjith ato akuza, kur ai ishte ne burg i akuzuar vetem per vrasje. Ku ishte prostitucioni? Po droga? Ku i moren keto informacione….

Nipi u lirua me kusht sepse cdo rrethane e lehtesonte….qindra mijra njerez te njohur e panjohur qe moren sot pjese ne varrim e deklaruan sjelljen e tije perfekte…. Ishin sot intelektuale artiste qe e opercollen ne banesen e fundit… Ishte nje fatkéqesi qe i ndodhi, por u perlye me fjalet, kontigjent krími precedente pénale, vrases etj. Jane me qindra qe kane njohur dashamiresine e tije…

Por si cdo gje qe eshte ketu paradoks edhe per nipin tim keshtu ndodhi. Paqi faqen e zeze o gazetare te felliqur. Zoti te dhurofte parajsen nip… Faleminderit ju miq qe me ngushelluat….

The reaction of Hekuran Billa’s uncle, Kujtim Lleshi, who has shown another version of the profile of his nephew, convicted by the English state for the murder of Prel Marku, is circulating on social media, an event where three others were injured. . He says that the media has speculated, because according to him, his nephew did not have a hand in this event and that he has gained freedom.

Lleshi claims that Billa was very well known in Britain as a wrestler, adding that many people liked him. The 40-year-old was executed at gunpoint with a silencer at the Paris Commune, where an early revenge report dating back to 2006 was reported.

The uncle of the deceased says that he was known all over Britain for the merits he received thanks to his talent, while thanks to his citizenship, he adds, he also received English citizenship.

Kujtim Lleshi’s full reaction:

My dear nephew was killed for the second time. You had the misfortune to face criminals, and you lost your life, but we had the misfortune to hear from the media dirty news that was charged to you.

Who was Hekuran Billa. In 1999 he emigrated from the city of Kukes to London. He was 19 years old. He worked there but also did wrestling. He was declared the champion of the whole of Britain in wrestling for two years in a row. At a time when we did not yet know the taste of documents, my nephew gained British citizenship. This is as a result of exemplary behavior and success in sports.

His bad luck happened in the wrong place, in a bar where a murder was committed. His close friend had clashed with a group of people and that night they fell into the trap that prepares you. As a result, one of the opponents was killed.

My nephew was arrested and sentenced along with the person who committed the murder… As always we get the maximum sentence. I don’t understand how a man can be dressed, all those accusations, when he was in prison only charged with murder. Where was the prostitution? What about drugs? Where did they get this information?

The nephew was released on parole because any circumstance eased him. Hundreds of thousands of well-known strangers who attended the funeral today declared his perfect demeanor. They were today intellectual artists who were operated on in the last apartment… It was a misfortune that happened to them, but it was tarnished with words, contingent of criminal precedents, murderers, etc. There are hundreds who have known his kindness…

But like everything that is paradoxical here for my nephew, it happened. Peace on the black page, you filthy journalist. May God grant you a grandson paradise alem Thank you friends for comforting me….