Dhuna në familje ka shpërthyer gjatë pandemisë sa kohë kufizimet na mundësuan më tepër orë qëndrimi në banesë dhe për rrjedhojë, më tepër orë pranë të afërmve. Për disa, grindjet e vogla u kthyen në ortek dhune, ku kryesisht më të pambrojturit, rezultuan gratë dhe të moshuarit.
Dy vëllezër u rrahën me njëri tjetrin, pas konfliktit se cili prej tyre duhet ta mbante nënën e moshuar, kurse një grua dhe vjehrri e vjehrra e saj, u rrahën paq nga djali i shtëpisë, pasi ai u kap prej tyre duke vjedhur lodrat.

Të dyja dosjet u vendosën në dispozicion të GazetaSi.al nga policia që pohon se dhuna në familje është rritur me 30% gjatë pandemisë dhe se në vend të parë, qëndrojnë gratë.

R.P, është një 34-vjeçare e martuar prej 12 vitesh dhe çifti ka një fëmijë të moshës 10 vjeç. Ndonëse pandemia ndryshoi rutinën e kujtdo, asgjë nuk e ndaloi bashkëshortin e saj që të linte drogën, i cili rezulton se është përdorues i kanabis sativës.

Përpos këtij problemi, ai u bë agresiv dhe kërkonte para nga gruaja dhe dy prindërit. Të tre familjarët përfunduan njëri pas tjetrit në komisariat me vetëm një akuzë.

“D. u grind me nënën e tij dhe më pas u grind me mua, kërkonte para prej meje. Pasi nëna nuk i dha para, ai e shau dhe më pas m’u kthye dhe mua. Më vendosi duart në fyt dhe theu pasqyrën e korridorit. Shkoi në dhomën tjetër dhe nisi të mbledhë lodrat e djalit tonë me qëllim për t’i shitur. E pengova dhe të njëjtën gjë bëri edhe vjehrra. D. më goditi me grusht në pjesën e pasme të kokës dhe m’i tërhoqi me forcë lodrat. Në inat e sipër, i theu disa prej tyre dhe bërtiste dua para. Në këtë përleshje, ndërhyri babai i D.,të cilin e shtyu edhe atë”, – rrëfen në kallëzim gruaja.

Sipas burimeve të policisë, pasi u njoftuan nga fqinjët, kanë mbërritur forcat e rendit. Por fillimisht të tre anëtarët kanë mohuar të kishte ndodhur diçka. Sipas tyre vetëm sa ishin sharë. Në raportin e treguar GazetaSi.al, dhunuesi është këshilluar nga oficerët që të sillej mirë dhe në këtë situatë ata janë larguar.

“Por ndonëse ne e falëm dhe gënjyem policinë, sapo ata dolën nga shtëpia, D., filloi përsëri duke sharë dhe ofenduar. Shkoi tek dollapi dhe përsëri po mblidhte lodrat e djalit tonë, duke insistuar se do t’i shiste nëse nuk i jepnim para. Në këtë situatë, ne njoftuam policinë”, rrëfehet 34-vjeçarja pranë komisariatit numër 3.

Në të njëjtën ditë, shpjegohet në dosjen që GazetaSi.al disponon, kanë dorëzuar kallëzim edhe dy të moshuarit.

“Kur policia erdhi, m’u dhimbs djali dhe ndërhyra kur policia deshi ta merrte. Por pasi policia u largua, djali vazhdoi në të njëjtën mënyrë dhe ndaj u detyrova të njoftoj policinë dhe sapo e bëra këtë gjë, D., doli nga banesa”, – thotë 78-vjeçari për policinë, të cilës i tregoi se nervozizmi i D., 42 vjeç, shkaktohej nga mungesa e parave dhe sepse ai përdor hashash.

Domestic violence erupted during the pandemic as long as the restrictions allowed us more hours in the apartment and, consequently, more hours near relatives. For some, petty quarrels turned into an avalanche of violence, with mostly the most vulnerable, resulting in women and the elderly.
Two brothers beat each other after a dispute over which of them should support the elderly mother, while a woman and her father-in-law and mother-in-law were beaten peacefully by the house boy after he was caught stealing toys from them.

Both files were made available to GazetaSi.al by the police who claim that domestic violence has increased by 30% during the pandemic and that in the first place, are women.

R.P, is a 34-year-old married for 12 years and the couple has a 10 year old child. Although the pandemic changed everyone’s routine, nothing stopped her husband from quitting drugs, who turns out to be a cannabis sativa user.

In addition to this problem, he became aggressive and demanded money from his wife and both parents. The three family members ended up one after the other at the police station with only one charge.

“D. quarreled with his mother and then quarreled with me, demanding money from me. When his mother did not give him money, he cursed him and then returned to me. He put his hands on my throat and broke the mirror in the hallway. Went to the next room and started collecting our son’s toys in order to sell them. I stopped him and his mother-in-law did the same. D. punched me in the back of the head and pulled the toys hard. In the ensuing rage, he broke some of them and shouted I want money. In this fight, D.’s father intervened, who also pushed him “, – the woman confesses in the report.

According to police sources, after being notified by neighbors, law enforcement arrived. But initially all three members denied anything had happened. According to them, they were just cursing. In the report shown GazetaSi.al, the perpetrator was advised by the officers to behave well and in this situation they left.

“But even though we forgave and lied to the police, as soon as they left the house, D. started swearing and insulting again. He went to the closet and was again collecting our son’s toys, insisting that he would sell them if we did not give him money. In this situation, we notified the police “, the 34-year-old woman confesses at police station number 3.

On the same day, it is explained in the file that GazetaSi.al has, two elderly people have also filed a report.

“When the police came, my son was in pain and I intervened when the police wanted to take him. “But after the police left, the boy continued in the same way, so I was forced to inform the police, and as soon as I did that, D. came out of the apartment,” the 78-year-old told police, who told him that D was nervous. ., 42 years old, was caused by lack of money and because he uses hashish.