Kryeministri Edi Rama teksa ka folur për pandeminë e Covid-19, është pyetur nga gazetarja për kohën se kur pritet që të vijë vaksina në vendin tonë.

Kryeministri Rama nuk dha një datë konkrete, ndërkohë që foli me hamendësime duke zbuluar se periudha më e afërt do të jetë në pranverë.

“Për vaksinën, disa shtete po bëjën lëvizje mes njëri tjetrin. Unë nuk e di se kur do vijë tek ne. Por siç thuhet do jetë gati në periudhën prill-maj. Ne ndërkohë do përgatitemi që të jemi gati deri atëherë”, tha Rama.

Prime Minister Edi Rama, while talking about the Covid-19 pandemic, was asked by the journalist about the time when the vaccine is expected to arrive in our country.

Prime Minister Rama did not give a concrete date, while speaking with speculation revealing that the nearest period will be in the spring.

“As for the vaccine, some countries are moving between each other. I do not know when he will come to us. But as it is said it will be ready in the period April-May. In the meantime, we will prepare to be ready by then “, said Rama.