Në disa pamje të frikshme ishte regjistruar së fundmi momenti kur një 12-vjeçar pati një takim disi tepër të afërt me një ari të murrrmë, në Brenta Dolomite në veri të Italisë.

Familja italiane kishte hasur ariun teksa kishte dalë për shëtitje të dielën në parkun e qytezës Trentino në Sporminore.

Kur ariu u shfaq shumë njerëz humbën kontrollin e tyre, por djali i vogël i quajtur Alessando, u lavdërua për ruajtjen e qetësisë gjatë incidentit të rrallë.

Në pamje djaloshi shihet duke zbritur kodrën nervoz por me lëvizje normale, duke kontrolluar herë pas here prapa tij, teksa nëna dhe bashkëshorti i saj e këshillojnë të qëndrojë i qetë.

Tensionet rriten kur ariu shihet të ngrihet në dy këmbët e pasme dhe djaloshi i thërret nënës. Por më vonë kafsha gjigande humbet interesin dhe ndalon duke kërkuar në një gëmushë.

Në rrethana normale shumica e arinjve nuk sulmojnë njerëzit por me disa prej tyre mund të ndodhin incidente kur kafsha precepton kërcënim ndaj territorit të saj.

Në Trentino ka rreth 80 – 90 arinj veçanërisht në zonën e Brenta. Incidenti vjen pas disa raportimeve të ngjashme. Një prej tyre ishte ai i një ariu në këtë zonë që prej disa mujash kishte nisur një fushatë vjedhjeje mjalti, deri sa të kapej nga autoritetet këtë muaj.

In some frightening scenes, the moment when a 12-year-old had a somewhat close encounter with a brown bear in Brenta Dolomite in northern Italy was recorded.

The Italian family had encountered the bear as it went out for a walk on Sunday in the park town of Trentino in Sporminore.

When the bear appeared many people lost control, but the little boy named Alessando, was praised for keeping calm during the rare incident.

In the picture, the boy is seen descending the hill nervously but with normal movement, checking from time to time behind him, as his mother and husband advise him to stay calm.

Tensions rise when the bear is seen rising to its hind legs and the boy calls to his mother. But later the giant animal loses interest and stops looking in a bush.

Under normal circumstances most bears do not attack humans but with some of them incidents can occur when the animal perceives a threat to its territory.

There are about 80-90 bears in Trentino, especially in the Brenta area. The incident comes after several similar reports. One of them was that of a bear in the area that had been on a honeymoon campaign for several months, until it was seized by authorities this month.