Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se pirja e alkoolit dhe bashkëjetesa jashtë martese tashmë do të lejohen dhe të ashtuquajturat ‘vrasje nderi’ të trajtohen si çështje kriminale, pjesë e ligjit të shtetit.

Zgjerimi i lirive personale reflekton profilin e ndryshuar të një vendi që gjithmonë ka pretenduar ta quajë veten si një destinacion perëndimor për turistët dhe bizneset, pavarësisht nga kodi i tij i rreptë islamik që ka shkaktuar edhe shumë çështje gjyqësore kundër të huajve.

Reformat synojnë të rrisin gjendjen ekonomike dhe shoqërore të vendit si dhe të konsolidojnë parimet e tolerancës në vend. Vendimi ka ardhur pas një marrëveshjeje historike të ndërmjetësuar nga SH.B.A. për të normalizuar marrëdhëniet midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit, çka pritet të sjellë një fluks turistësh izraelitë dhe investimesh. Gjithashtu edhe Dubai është duke pritur një eveniment të madh, i cili do të mbahet së fundmi.

Burimi: DailyMail | joq

The UAE has announced that drinking alcohol and cohabitation outside of marriage will now be allowed and so-called ‘honor killings’ treated as criminal matters, part of state law.

The expansion of personal freedoms reflects the changed profile of a country that has always claimed to call itself a Western destination for tourists and businesses, despite its strict Islamic code that has also sparked many lawsuits against foreigners.

The reforms aim to increase the economic and social situation of the country as well as to consolidate the principles of tolerance in the country. The decision follows a landmark US-brokered deal to normalize relations between the UAE and Israel, which is expected to bring an influx of Israeli tourists and investment. Also Dubai is hosting a big event, which will be held recently.

Source: DailyMail | Joq