Woman Using Her Mobile Smart Phone at Home. Close-up of Mobile Phone

Dje përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kryeministri Rama njoftoi se duke filluar nga dita e hënë në orën 05:00 të gjithë shqiptarët duhet të marrin lejë online për të bërë pazaret ose për të dalë nga shtëpia.

Në dispozicion është vendosur një aplikacion në portalin e-albania, përmes të cilit do bëhet edhe aplikimi online.

Po ashtu kërkesa e lejes për të dalë mund të bëhet edhe përmes telefonit në numrin pa pages 55155 ku duhet të dërgohet përmes një mesazhi numri i kartës së identitetit dhe ora e lëvizjes.

Pak më e komplikuar procedura e marrjes së lejes është përmes aplikacionit ku më poshtë rendisim pyetjet kryesore që gjithkush mund të ketë.

Yesterday, in a post on the social network Facebook, Prime Minister Rama announced that starting on Monday at 05:00 all Albanians should get online permission to go shopping or leave home.

An application is available on the e-albania portal, which will be applied online.

You can also request permission to leave by phone at 55155 toll-free where your ID card number and time of departure must be sent via text message.

A bit trickier is the application process through the application below which lists the key questions that everyone can have.