Një ‘web’ me emrin  ‘Patronazhisti im’ është hapur online duke mos lodhur më qytetarët për të gjetur se kush ia ka marrë të dhënat për t’i future ato më pas në database-in e Partisë Socialiste.

Krijuesi i ‘webit’ nuk i ka kursyer as ironitë ndaj qeverisë duke shkruar poshtë se të drejtat e autorit i takojnë ‘Komitetit Qëndror’.

Ndërkohë kujtojmë se pak ditë më parë në media u bë publike se Partia Socialiste zotëron një database me të dhënat e 910 mijë qytetarëve të Tiranës.

Në këtë database ndodhet çdo e dhënë e qytetarëve, emër, mbiemër, numër telefoni, numri i ID-së, numri i qendrës së votimit, vendi i punës dhe sigurisht patronazhisti, i cili krijon idenë se sa vota do të fitojë partia e tij për zgjedhje.

Zbulo dhe ti patronazhistin tënd këtu. http://patronazhisti.com/

 

A ‘web’ called ‘My Patronageist’ has been launched online, no longer bothering citizens to find out who took the data to enter it later in the Socialist Party database.

The creator of the ‘web’ has not spared even the ironies of the government by writing that copyright belongs to the ‘Central Committee’.

Meanwhile, we recall that a few days ago in the media it became public that the Socialist Party owns a database with data on 910 thousand citizens of Tirana.

In this database there is every data of citizens, name, surname, telephone number, ID number, number of the polling station, place of work and of course the patronage, who creates the idea of how many votes his party will win for elections.

Discover your patronage here too.