Report Tv ka siguruar një video ekskluzive se si vidhen biçikletat për 2 minuta në mes të ditës në qytetin e Elbasanit

Ja si vidhen biçikletat për 2 minuta në Elbasan në mes të ditës, siç duket dhe nga pamjet personi me bluzë të kuqe afrohet pranë vendit ku ndodhet biçikleta dhe fillon të çmontojë zinxhirin që është vendosur nga pronari i biçikletës, më pas ai bën të mundur çmontimin, merr biçikletën dhe largohet.

Por ç’ndodh më pas? Personat të cilët kryejnë vjedhjet e biçikletave i shesin ato me një çmim 30 mijë lejë deri në 50 mijë lekë.

Gjatë kohëve të fundit në Elbasan janë vjedhur rreth 40 biçikleta ndërsa brenda ditës vidhen 4 biçikleta.

Personat të cilët u është vjedhur biçikleta kanë bërë denoncim në polici ndërsa policia ka shpallur në kërkim disa persona të dyshuar për grabitjet e biçikletave.

Report Tv has provided an exclusive video on how bicycles are stolen for 2 minutes in the middle of the day in the city of Elbasan

Here is how bicycles are stolen for 2 minutes in Elbasan in the middle of the day, as can be seen from the images, the person in the red T-shirt approaches the place where the bicycle is located and starts dismantling the chain that was placed by the bicycle owner, then he makes disassembly possible , takes the bike and leaves.

But what happens next? The persons who commit bicycle thefts sell them at a price of 30 thousand permits up to 50 thousand lek.

Recently, about 40 bicycles have been stolen in Elbasan, while 4 bicycles have been stolen during the day.

People who have had their bicycles stolen have reported them to the police, while the police have announced the search for some people suspected of bicycle robberies.