Anila Liçi ka qepur dhe shpërndarë 3000 maska falas për disa institucione, si në spitale, policisë dhe zjarrfikses për të lehtësuar sa më shumë punën e tyre të cilët janë në frontin e parë të kësaj lufte.

Anila Liçi ka qepur dhe shpërndarë 3000 maska falas për disa institucione, si në spitale, policisë dhe zjarrfikses për të lehtësuar sa më shumë punën e tyre të cilët janë në frontin e parë të kësaj lufte.

Një rrobaqepse nga Elbasani ka bërë një gjest human në këto ditë emergjente që po kalon vendi ynë në luftën kundër COVID-19.

Anila Liçi, një rrobaqepëse nga Elbasani ka bërë një gjest për tu admiruar në këto ditë të vështira që po kalon vendi ynë si pasojë e koronavirusit.

30- vjeçarja ka qepur rreth 3000 maksa dhe i ka shpërndarë falas në disa institucione për të lehtësuar sa më shumë punën e atyre që janë në frontin e parë të kësaj lufte.

“Deri tani 2000 janë dhuruar, kam dhe 1000 gati që do i dërgoj. Maskat i kam shpërndarë në shumë institucione aty ku punonjësit duhet të jenë në punë, si policiave rrugore, në supermarkete, në spitale”, tha Anila Liçi.

Anila, nënë e dy vajzave të vogla shprehet se duke parë që mungonin maskat i lindi ideja që t’i qepte vetë.

“Mungonin maska ose kushtojnë për këtë mendova pse mos t’i qep për t’i shpërndarë”, tha Anila.

Mesazhi i saj për këdo në këto ditë të vështira është që gjithsecili nga ne të japë kontributin në këtë luftë të përbashkët me një pandemi botërore si COVID-19.

“Ato që kanë mundësi të kontribojnë sa më shumë se situata nga koronavirusi ka sjellë një kaos si për punën dhe kontributi mund të jetë nga çdo njeri i thjeshtë”, u shpreh ajo.

Anila Liçi has sewed and distributed 3000 free masks to several institutions, such as hospitals, police and firefighters, to facilitate their work as they are on the front lines of this war.

Anila Liçi has sewed and distributed 3000 free masks to several institutions, such as hospitals, police and firefighters, to facilitate their work as they are on the front lines of this war.

A tailor from Elbasan has made a human gesture in these emergency days that our country is going through the fight against COVID-19.

Anila Liçi, a seamstress from Elbasan, has made a gesture to admire in these difficult days our country is going through a coronavirus.

The 30-year-old has stitched around 3,000 masks and distributed them free of charge to several institutions to facilitate the work of those on the front lines of this war.

“So far 2000 have been donated, I have 1000 ready to send. I have distributed masks to many institutions where employees have to work, such as road police, supermarkets, hospitals, ”said Anila Liçi.

Anila, a mother of two little girls, says that seeing the masks go missing gave her the idea of ​​sewing them herself.

“Missing masks or costing for this I thought why not sew them to distribute them,” Anila said.

Her message to anyone in these difficult days is for each of us to contribute to this common struggle with a world pandemic like COVID-19.

“Those who are able to contribute as much as the situation from the coronavirus has brought chaos to the work and the contribution can be from every single person,” she said.