Mëngjesin e kësaj të mërkure një numër i madh qytetarësh kanë pasur probleme në kalimin e kufirit me Greqinë.

Burime për Abc News bëjnë me dije se në Kakavijë, nga ora 12 e mesnatës së djeshme kufiri është mbyllur dhe udhëtarët presin në radhë. Deri më tani ato nuk kanë marrë asnjë shpjegim se pse ka ndodhur ky bllokim lëvizjesh.

Një ndër qytetarët që po pret për tu futur në shtetin fqinj është shprehur se vetëm me praninë e medias aty kanë filluar dhe lëvizjet, pasi që nga ora 12 e natës kemi qenë të bllokuar.

“Kemi që në 12 të natës të bllokuar, shteti të bëjë diçka. Unë jam rezidente në shtetin fqinj, nuk na kanë thënë asgjë para se të vinit ju. Ata nuk pranojnë që të kalojmë ne në Greqi, ndërsa lëvizja e kundërt lejohet, gjithmonë bëhet kjo padrejtësi, kjo nuk më pëlqen”, është shprehur ajo.

Deri më tani justifikimi i vetëm nga dogana greke bëhet me dije se ka problemi sistemi PLF që është një aplikacion që plotësojnë të huajt para se të hyjnë në Greqi.

Ndërkohë Qafë Bota një tjetër pikë kufitare duke filluar nga dita e sotme deri me 4 korrik do të jetë e mbyllur dhe hyrja në shtetin grek do të lejohet vetëm përmes pikave kufitare të Kakavijës, Kapshticës, Evzonin, Promaxona, Nimfea dhe Kipo.

 

This Wednesday morning, a large number of citizens had problems crossing the border with Greece.

Sources suggest that in Kakavija, from 12 midnight yesterday, the border is closed and passengers are waiting in line. So far they have not received any explanation as to why this movement blockage occurred.

One of the citizens who is waiting to enter the neighboring country said that only with the presence of the media there the movements have started, since from 12 o’clock at night we have been blocked.

“We have the state to do something at 12 o’clock at night. I am a resident of the neighboring state, they did not tell us anything before you came. “They do not accept that we cross into Greece, while the opposite movement is allowed, this injustice is always done, I do not like it”, she said.

So far the only justification from the Greek customs is that there is a problem with the PLF system which is an application that foreigners fill out before entering Greece.

Meanwhile, Qafe Bota, another border point starting from today until July 4, will be closed and entry into the Greek state will be allowed only through the border points of Kakavija, Kapshtica, Evzoni, Promaxona, Nimfea and Kipo.