Elvira Lani është 42-vjeçarja e cila është lënë sot në burg nga Gjykata pasi akuzohet për disa vepra penale, “Mashtrimi“ dhe “Mbajtja pa të drejtë e uniformës”. Ajo shtirej si efektive policie dhe shkonte në dyqane të ndryshme dhe merrte artikuj me vlerë të madhe parash ose artikuj ushqimorë pa bërë pagesën ose me justifikimin se do të paguante më vonë. Ajo u prezantohej “shenjestrave” të saj si gruaja e një shefi të rëndësishëm të policisë.

Mirëpo kush është Elvira Lani dhe pse shtirej si efektive e policisë? ‘Drejtoreshë e Përgjithshme Investigimi ‘Stop Krimit”, njësi e krijuar prej vetë saj, për t’ju prezantuar klientëve që binin pre e mashtrimit. Ajo mbante edhe një radio të ngjashme me atë të punonjësve të Policisë, pasaporta dhe dokumente të ndryshme identifikimi, një distinktiv dhe sende të tjera të kundërligjshme.

Elvira Lani is a 42-year-old woman who was left in prison today by the Court after being accused of several criminal offenses, “Fraud” and “Unlawful wearing of a uniform”. She pretended to be a police officer and went to various stores and took large items of money or groceries without making the payment or with the excuse that she would pay later. She introduced herself to her “targets” as the wife of an important police chief.

But who is Elvira Lani and why did she pretend to be a police officer? ‘General Director of Investigation‘ Stop Crime ’, a unit created by her, to introduce clients to victims of fraud. She also carried a radio similar to that of Police officers, passports and various identification documents, a badge and other illegal items.