Në studion e Emisionit “Me Zemër të Hapur” është rikthyer historia dramatike e një nënë 46-vjeçare e cila rrëfeu dje jetën e saj plot vuajtje dhe dhunë. Pasi ishte pajisur me 9 urdhra-mbrojtje për shkak të dhunës barbare që i shoqi kishte ushtruar ndaj saj, ajo dhe fëmijët kishin ende frikë nga ai që duhet t’ju falte dashuri pa kushte.

Pjesë e emisionit sot është bërë djali i 46-vjeçares, i cili ka pohuar në studio se nëna e tij është dhunuar në mënyrë sistematike nga babai. Ai pohoi gjithashtu se babai i tij është një njeri i frikshëm dhe i dhunshëm të cilit i kanë dhënë mundësinë e rikthimit disa here, por ai sërish është përgjigjur me dhunë.

26-vjeçari ka zgjedhur të rrëfejë më gjatë gjithë historinë e familjes dhe frikën nga babai.

“Kam që në fëmijëri që 6 vjeç që mbaj mend që babai im ka ushtruar dhune ndaj meje dhe na detyronte te shkonim neper dyqane te merrnim ushqime borxh. Unë nuk pranoja dhe e kundërshtoja mirëpo nga frika unë detyrohesha të shkoja të kërkoja. Ai ka qenë një njeri i alkoolizuar. Në vitin 2010 unë u pikasa nga mësuesja kujdestare, e cila me shikonte shume te mërzitur çdo dite. Ajo tentoi te mësonte nga mua duke thirrur edhe psikologen. Te dyja e kuptuan qe unë kisha dhunë nga babai, me pas me ndihmuan dhe me pajisen me urdhër-mbrojtje. Pastaj me çuan në Elbasan ne një qendër rehabilitimi, ne 10 shkurt të 2010. Aty qëndrova rreth një vit. Erdhi mami kur mori vesh se unë jetoja në Elbasan dhe jetoi aty për të me qëndruar mua afër. Unë kisha ende kujdestarinë e babait.

Pas një viti më kthyen te babai, unë pranova sepse si fëmijë që isha mendova se ai kishte ndryshuar. Por kur u ktheva pas disa muajsh ai ushtroi përsëri dhunë. Unë u largova nga shtëpia dhe shkova përsëri në Elbasan në një fondacion. Aty u bë një deklaratë ku unë duhet të ndiqja shkollën në Elbasan, i morën firmën babait dhe unë deri në moshën 18 vjeç jetova në Elbasan. Shkollën se mbarova kurrë deri në vitin e dytë gjimnaz. Pastaj unë u ktheva në Tiranë te mami, edhe fillova pune si kamerier. Pastaj i dhamë dorën babait sepse menduam se do ndryshonte, por vazhdoi e njëjta gjë. Kam pas punuar te një lokal rreth moshës 19-vjecare, por e lash punën sepse ai dinte vendin dhe vinte me dhunonte aty. Një dite ika u largova në Elbasan kërkova ndihme por aty nuk u ndihmova me. U ktheva në Tiranë te komisariati nr-6 për te kërkuar ndihmë, mezi e mora urdhëron e mbrojtjes, atë natë ndenja rrugëve. Të nesërmen shkova të drejtoria e policisë dhe kërkova ndihmë, pastaj ata me çuan ne një organizate Arsis. Me akomoduan derisa me lidhen me një fondacion “Te ndryshëm dhe të barabartë”, me ndihmuan me pagesën e qirase. Qe nga mosha 19 vjeçe nuk pata kontakt, por kur unë isha 21 vjeç mami u bashkua perseri me babin edhe une u ktheva ne familje.

Pastaj filloi dhuna përsëri. Me vonë ai u dënua nga gjykata për dhune, ngaqe u kap nga policia ne flagrance duke dhunuar mua dhe mamin ne rruge. Me pas u mor nga policia dhe ne u pajisem me urdhër mbrojtje. Ky u dënua 3 vjet, por përfitoi dhe beri 8 muaj. Pastaj u kthye përsëri ne familje pasi na erdhi keq, sepse ky premtoi se “nuk pi me alkool”. Mirëpo ky u largua nga shtëpia sepse ushtroi dhunë përsëri dhe ne shkuam për ta denoncuar. Hera e fundit ka qene 23 maj 2020 kur mami mori nje urdher mbrojtje per 40 dite. Mbaroi ky afat dhe mami eshte pa urdher mbrojtje. Unë traumën e kam kapërcyer sado pak. Baba ka dhunuar nënën time barbarisht. Çdo skenë e dhunshme ndaj mamit me mjete të forta. Ai mamin nuk e linte as të dilte në pazar as në ballkon. Ai i thoshte pse dole, pse shkunde tapetin e shumë e shumë të tjera. Një rast nuk e shqit dot nga mendja kur unë dhe mami po kalonim në rrugë përshëndetëm një shokun e babit. Ai e dhunoi maman me dërrasë. Unë vetëm qaja, mami bërtiste me të madhe. Unë se ndihmoja dot. Nuk mbaj mend ndonjë ditë që mos të dhunoheshim, mami është masakruar nga ai. Ai pinte dhe luante bixhoz.

Gjyshja është kujdesur për mua, gjyshja nga babi. Por edhe njerëzit e babit kanë marr urdhër, nëna e babit. Sepse ky shkonte kërkonte lekë nga ata. Gjyshi na jepte nga pesë mijë lekë për të shtyrë ditën. Unë nuk kam pasur asnjë njeri kam qenë vetëm deri në 2010, kur zysha ime kujdestare e kuptoi që kisha probleme, pasi shkova me sy të nxirë. Aty tregova të vërtetën dhe ajo mes orës së mësimit thirri psikologen. Pastaj më dërguan në Elbasan në një qendër. Aty isha me 5 çuna të tjerë por ata nuk kishin problemet si unë ata ishin jetim. Unë isha i dhunuar shumë keq, mami e mori vesh më vonë që unë po rrija në Elbasan. Më rrinte mendja vetëm te mami dhe te vëllezërit. Në atë kohë mami ishte me shtëpi me qira në Tiranë. Pas një viti më mbaroi urdhri mbrojtjes, edhe më kthyen përsëri në familje te babi, aty ku unë u dhunova. Në fillim ditët e para babi më trajtonte mirë, sepse na vinte edhe policia shpesh duke marr informata për mua.

Në atë kohë i dha dorën edhe mami përsëri sepse donim t’i jepnim një mundësi tjetër. Babi pinte shumë. Ai kthehej dhe më gjuante, ushtronte shumë dhunë. Mami u shkëput disa muaj nga shtëpia dhe ne u dhunuam nga babi shumë keq. Ne ngelëm vetëm me babin, edhe në procedurë të divorcit. Mirëpo ai na mësonte të rrinim me atë se në të kundërt ne do të na vriste. Vetëm një herë në një takim kemi qenë me psikologen. Në atë kohë ishte vetëm mami me urdhër-mbrojtje. Mami i dha dorën disa herë, për t’i dhënë disa shanse. Data e fundit ka qenë bajram në muajin maj të këtij viti, erdhi i dehur dhe përmendte historitë e vjetra. Ushtroi dhunë. Unë deri në vitin e dytë gjimnaz kam bërë. Kam punuar, kam mbajtur familjen. Vetëm unë punoja. Unë kam frikë të përballem me babain tim, sa e shoh më mbyt ankthi dhe stres”, tha djali i 46-vjeçares.

 

The dramatic story of a 46-year-old mother who recounted her life full of suffering and violence has returned to the studio of the show “With an Open Heart”. After being provided with nine protection orders due to the barbaric violence that her husband had inflicted on her, she and the children were still afraid of the one who had to forgive her unconditional love.

The 46-year-old’s son, who claimed in the studio that his mother was systematically raped by his father, became part of the show today. He also claimed that his father was a cowardly and violent man who had been given the opportunity to return several times, but he still responded violently.

The 26-year-old has chosen to tell the whole story of his family and his fear of his father.

“Since I was a child, when I was 6 years old, I remember that my father used violence against me and forced us to go to the shops to borrow food. I did not accept and opposed it, but out of fear I was forced to go and look for it. He was an alcoholic. In 2010 I was spotted by the caretaker teacher, who looked at me very upset every day. She tried to learn from me by calling the psychologist as well. Both of them realized that I had been abused by my father, then they helped me and provided me with a protection order. Then they took me to Elbasan to a rehabilitation center, on February 10, 2010. I stayed there for about a year. Mom came when she found out that I lived in Elbasan and lived there to stay close to me. I still had custody of my father.

After a year I was returned to my father, I accepted because as a child I thought he had changed. But when I returned after a few months he again exercised violence. I left home and went back to Elbasan to a foundation. There was a statement where I had to attend school in Elbasan, my father’s signature was taken and I lived in Elbasan until I was 18 years old. School that I never finished until the second year of high school. Then I went back to Tirana to my mom, and I started working as a waiter. Then we shook hands with the father because we thought it would change, but the same thing continued. I worked at a bar around the age of 19, but I quit my job because he knew the place and came to rape me there. One day I left, I left for Elbasan, I asked for help, but I didn’t help myself. I returned to Tirana to the police station no. 6 to ask for help, I barely received the protection order, that night I stayed on the streets. The next day I went to the police station and asked for help, then they took me to an Arsis organization. They accommodated me until they connected me with a “Different and Equal” foundation, they helped me with the rent payment. From the age of 19 I had no contact, but when I was 21 my mother reunited with my father and I returned to my family.

Then the violence started again. He was later convicted by a court of violence for being caught red-handed by the police, raping me and my mother on the street. He was then picked up by the police and we were given a protection order. He was sentenced to 3 years, but benefited and did 8 months. Then he returned to his family after we felt sorry for him, because he promised that “he will not drink alcohol”. But he left the house because he used violence again and we went to denounce him. The last time was May 23, 2020 when Mom received a protection order for 40 days. This deadline has expired and Mom is without a protection order. I have overcome the trauma no matter how little. Dad raped my mother barbarically. Any violent scene against Mom with strong tools. He would not let his mother go shopping or to the balcony. He told her why she came out, why she shook the carpet and so on and so forth. One thing that never crossed my mind was when my mom and I were walking down the street when we greeted a friend. He raped his mother with a board. I just cried, Mom screamed loudly. I could help. I don’t remember any day that we weren’t raped, mom was massacred by him.

In the early days, Dad treated me well, because the police often came to us with information about me.

At that moment, Mom shook her hand again because we wanted to give her another chance. Dad drank a lot. He would come back and shoot me, he would use a lot of violence. Mom left the house a few months ago and we were raped by Dad very badly. We were left alone with Dad, even in the divorce proceedings. But he taught us to stay with him otherwise he would kill us. Only once in a meeting have we been with the psychologist. At the time, it was only the midwife with the protection order. Mom shook his hand a few times to give him a chance. The last date was Eid in May of this year, he came drunk and mentioned old stories. He used violence. I did high school until the second year. I worked, I supported my family. Only I worked. “I’m afraid to face my father, as I see him suffocating me with anxiety and stress,” said the 46-year-old’s son.