E dashura ime u kap duke u puthur me një djalë tjetër. Tani ajo është shtatzënë dhe nuk është e sigurt nëse fëmija është imi. Ky është rrëfimi i sinqertë i një 22-vjeçari për psikologen e The Sun:

Ne kemi filluar si miq me përfitime, por kemi qenë seriozë gjatë vitit të kaluar. Ajo është 20 vjeç dhe ende jeton me prindërit e saj. Une jam 22. E dashura ime nuk është e sigurt nëse foshnja është e jona pasi kohët e fundit ajo ka pasur një marrëdhënie me një burrë tjetër.

Ne biseduam çdo ditë gjatë izolimit, ndonjëherë dy ose tre herë në ditë. Pastaj ajo filloi të vonohej për t’u përgjigjur ose nuk përgjigjej deri të nesërmen. Justifikimi i saj ishte se ajo ishte e lodhur.

Një mik më telefonoi një natë dhe më pyeti nëse isha akoma me të dashurën time, pasi ai e kishte parë atë në qytet me një djalë tjetër. Ajo u zemërua dhe u mbrojt kur e pyeta.

E di që është e gabuar, por unë hodha një vështrim në telefonin e saj dhe gjeta një mesazh flirtues nga një djalë tjetër. Ajo vijoi të mohonte se çdo gjë që po ndodhte.

Pastaj një shoqja ime tha që e kishte parë atë përsëri, duke qëndruar në stacionin e autobusit duke u puthur me një djalë tjetër. Pas një grindjeje masive, ajo më në fund rrëfeu se kishte shkuar me një djalë tjetër, por këmbënguli se ishte thjesht diçka momentale.

Gjithashtu u shpreh se ndihej e palumtur dhe ai ishte dikush që e njihte nga puna dhe mund të fliste për shumë gjëra me të. Ai është 28 vjeç. Unë isha i gatshëm ta falja, veçanërisht kur ajo tha se isha unëai që ajo kishte në planet afatgjatë.

Unë madje i kërkova asaj të transferohej me mua dhe ajo pranoi. Ajo ishte mërzitur dhe qau një mbrëmje javën e kaluar. Unë pyeta se çfarë nuk shkonte dhe ajo tha se sapo kishte zbuluar se ishte shtatzënë. Unë menjëherë e pyeta nëse isha babai. Ajo tha se nuk mund të gënjejë dhe nuk është e sigurt.

Përgjigjja e psikologut Deidre: Edhe ajo tingëllon shumë e mërzitur dhe është me rëndësi që ju të dy të filloni të flisni me sinqeritet.

Ju jeni të dy të rinj. Duke supozuar se ky është fëmija juaj, a jeni gati të jeni prindër? Me të gjitha kufizimet dhe përgjegjësitë që sjellin për shumë vite që vijnë? A është marrëdhënia juaj mjaft e fortë për ta përballuar?

A ka biseduar e dashura juaj me një profesionist shëndetësor për datën e mundshme që ka mbetur shtatzënë? Kjo mund t’i përgjigjet pyetjes se kush është babai i mundshëm. Përndryshe, do të duhet të prisni për testet e ADN-së pasi të lindë foshnja.

My girlfriend was caught kissing another guy. Now she is pregnant and not sure if the baby is mine. This is the honest story of a 22-year-old psychologist for The Sun:

We started out as profitable friends, but we have been serious over the past year. She is 20 years old and still lives with her parents. I’m 22. My girlfriend is not sure if the baby is ours as she has recently had an affair with another man.

We talked every day during the isolation, sometimes two or three times a day. Then she started being late to answer or did not answer until the next day. Her excuse was that she was tired.

A friend called me one night and asked me if I was still with my girlfriend after he had seen her in town with another guy. She got angry and defended herself when I asked her.

I know it’s wrong, but I took a look at her phone and found a flirtatious message from another guy. She went on to deny that anything was happening.

Then a friend of mine said she had seen him again, standing at the bus stop kissing another guy. After a mass brawl, she finally confessed that she had gone with another guy, but insisted it was just something momentary.

He also said that he felt unhappy and that he was someone who knew him from work and could talk about many things with him. He is 28 years old. I was willing to forgive her, especially when she said I was the one she had in her long-term plans.

I even asked her to transfer with me and she agreed. She was upset and cried one evening last week. I asked what was wrong and she said she had just found out she was pregnant. I immediately asked him if I was the father. She said she can not lie and is not sure.

Psychologist Deidre’s response: She also sounds very upset and it is important that you both start talking honestly.

You are both young. Assuming this is your child, are you ready to be a parent? With all the limitations and responsibilities they bring for many years to come? Is your relationship strong enough to cope?

Has your girlfriend talked to a health professional about the possible date she got pregnant? This may answer the question of who the potential father is. Otherwise, you will have to wait for DNA tests after the baby is born.