“Sa pacientë me Covid-19 ke takuar dhe ke kuruar deri tani? Cila është kura që ti jep?”, e ka pyetur Çani doktorin alternativ, Ruzhdi Metali.

“Mendimi im është që merrni probiotikë, merret me kefirin. Vet kefirin mund ta përdorësh në vend të kosit, janë baktere të mira që sulmojnë baktere të këqija. Ka në Tiranë kefir… Ky Covid jep mpiksje gjaku dhe prandaj vdesin njerëzit.

Përdorni spec djegës, lëng limoni ta shtrydhni por pa ujë sepse nuk e lë mpiksjen e gjakut. Po shkove në spital shkon drejt vdekjes. Çaji i trumzës, pelini i ëmbël, mund t’i përdorni. Kam shëruar dy deputetë nga opozita, i shërova me këto teknika. Ishin 4 veta nga e njëjta familje me Covid nga Mallakastra, nëna ishte pak keq, i shërova. Kam një ilaç sekret unë që e shëroj përnjëherë. Maskat janë të infektuara”, tha Ruzhdi Metali.

“How many patients with Covid-19 have you met and treated so far? What is the cure you give? ”Çani asked the alternative doctor, Ruzhdi Metali.

“My opinion is that you take probiotics, it deals with kefir. You can use kefir itself instead of yogurt, they are good bacteria that attack bad bacteria. There is kefir in Tirana… This Covid gives blood clots and therefore people die.

Use chili peppers, squeeze lemon juice but without water because it does not leave blood clots. If you go to the hospital you are going to die. Thyme tea, sweet wormwood, you can use. I healed two deputies from the opposition, I healed them with these techniques. There were 4 people from the same family with Covid from Mallakastra, the mother was a little ill, I healed them. I have a secret medicine that I cure at once. “The masks are infected”, said Ruzhdi Metali.