Ish-kryeministri i vendit, Fatos Nano ka dhënë një intervistë mbrëmjen e sotme ku dhe i ka komentuar të gjithë aktorët politik të vendit.

Nano foli dhe për presidentin e vendit, Ilir Metën, për të cilin ka thënë se i ka të gjitha 7 mëkatet e kapitalit, duke filluar nga grykësia, zilia, ligesia, etj.

“Nuk kam asnjë raport me Metën. Fare. Nuk më mungon. Meta ka qenë një mbështetesit më të mëdhenj, qysh nga qeveria e parë. Filozifia ime ishte integrimi. Ilir Meta u bë kryeministër në 99-ten pas një marrëcveshje me mua. Dhe ndenjti si i tillë deri në ditën kur dha dorëheqjen në 2002, kur dhe mendoi se me ikjen e tij do të hante dhe kokën e Fatos Nanos.

Kaloi sa kaloi erdhëm tek zgjedhja e Moisiut. Bëmë marrëveshjen që do të hyjmë bashkë në qeveri. Meta kishte gjithmonë planin B në mendje. Ka qenë sinaktiv sikur nuk egzistonte në qeverinë 2002 -2005. Nuk merrte pjesë në diskutime. Ka folur vetëm një rast në mbledhjen e qeverisë. Plani B ishte ai paralajmërova që në fillim Ilirin, “Ti e ke zakon që të lë në mes të rrugës dhe të fut stërkembëshat”. Jo e kam seriozisht këtë herë më tha. Ky ka qenë plani B, që të ndërpriste punët e qeverisë në mes. 7 mëkatët kapitale i ka presidenti aktual Ilir Meta, grykesia, zilia etj.” theksoi Nano.

Former Prime Minister Fatos Nano gave an interview tonight where he commented on all political actors in the country.

Nano also spoke about the president of the country, Ilir Meta, for whom he said that he has all 7 sins of capital, starting from gluttony, envy, wickedness, etc.

“I have no relationship with Meta. Fare. I do not miss him. Meta has been one of the biggest supporters since the first government. My philosophy was integration. Ilir Meta became prime minister in ’99 after an agreement with me. And he remained as such until the day he resigned in 2002, when he thought that with his departure he would eat the head of Fatos Nano.

As time went on we came to the choice of Moses. We made the agreement that we will enter the government together. Meta always had plan B in mind. It has been synergistic as if it did not exist in the 2002-2005 government. He did not take part in discussions. Only one case was mentioned at the government meeting. Plan B was the one I warned Illyrians from the beginning, “You have a habit of leaving in the middle of the road and inserting thorns”. No I take it seriously this time he told me. This was plan B, to interrupt the work of the government in the middle. The current president Ilir Meta has 7 capital sins, greed, envy, etc. ” stressed Nano.