Ditën e sotme Policia arrestoi tri infermiere dhe një sanitare në spitalin Shefqet Ndroqi. Ato dyshohet se kanë bashkëpunuar me Tire Alldërvishin e cila u arrestua pak javë më parë, pasi mashtroi dhe zhvati një qytetare. Sipas Prokurorisë së Tiranës bëhet fjalë për grup të mirëfilltë kriminal me qëllim fitimin. Bëhet fjalë për infermieret Sidorela Çelaj, Sheqerije Koci, dhe Mira Bushi dhe sanitares Rukije Hoxhaj. Së fundmi janë publikuar edhe përgjimet e bisedave që ato kanë kryer. Më poshtë jepet biseda e Tires me infermieren e quajtur Sidorela, në të cilën flasin për paratë e marra.

Pjesë nga përgjimi

Në datë 26/09/2020 shtetasja Tire Alldervishi ka komunikuar me numrin e telefonit 06*** të rregjistruar në telefonin e saj me emrin “Sidorela Kat 3”. Nga verifikimet ne sistemi “DeepSee” rezulton se numri telefonik celular “06*****” nuk gjeneron të dhëna për personin në posedim të tij, por sipas dokumentacionit të administruar me proçesverbal rezulton se shtetasja Sidorela Çela figuron në listën e infermjereve të këtij spitali, me numër celular 06****. Nga verifikimet ne sistemin “DeepSee” rezulton që shtetasja Sidorela Remzi Çela figuron e punësuar në spitalin “Shefqet Ndroqi” Tiranë. Përmbajtja e bisedës së zhvilluar mes tyre është si më poshtë:

15.21, 26/09/2020- Tire Alldervishi: E pe moj sa me dha Nj 10

15:21, 26/09/2020 – Sidorela Kat 3: Kur ta dha

15.23, 26/09/2020 – Tire Alldervishi: Ma futi ke canta kortonit

15:23, 26/09/2020 – Sidorela Kat 3: Mua sme dha

15:53, 26/09/2020 -Sidorela Kat 3: Haha ika jam te tuneli me autobuz … vlsa pa ic

Ndërsa përmbajtja e një tjetër bisede të zhvilluar mes tyre në aplikacionin ËhatsApp është si më poshtë vijon:

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Tire

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Ca ben

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Tlutem ma bej hallall e me shko cik atje

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: T sigurova 20 mi

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Mos u ndiej me askend

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Dhe vec 20 sa lek harxhove

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Mthuaj

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Dhe pyete sa e ka oksigjenin gezimi

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Tlutem

31/08/2020, 10:55 – Tire Alldervishi: Nuk me ngre tlf

31/08/2020, 10:55 – Sidorela Kat 3: Ja ta mar un njeher

31/08/2020, 10:58 – Tire Alldervishi: Nr vjollces numer tjeter

31/08/2020, 22:53 – Sidorela Kat 3: Vajte

31/08/2020, 22:53 – Sidorela Kat 3: Atje

31/08/2020, 22:53 – Tire Alldervishi: Ne Gzimi kishte vajtur te interesohet nje infemjere me emrin Edlira

02/09/2020, 17:43 – Sidorela Kat 3: Ku je ti

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: T t jap cik nr e goces s gzimit tia nxjeresh nkamer

02/09/2020, 17:44 – Tire Alldervishi: Don Gzimi me fol me gruan

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Se mtha do i jap tires ndonje lek

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Ok

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Ja t t jap nr

02/09/2020, 17:45 – Tire Alldervishi: You deleted this message

02/09/2020, 17:45 – Sidorela Kat 3: Kush e ka kte

02/09/2020, 17:45 – Sidorela Kat 3: Nr

02/09/2020, 17:45 – Tire Alldervishi: Lidhu me kte numer

02/09/2020, 17:46 – Sidorela Kat 3: Kam frik mos me hapin ndonje problem

02/09/2020, 17:46 – Tire Alldervishi: Quhet Lume

02/09/2020, 17:47 – Sidorela Kat 3: O tire prit t mar ntel

02/09/2020, 17:47 – Tire Alldervishi: Jam mikesha Tited ti thot

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Ferzi ymetllari

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Ma gjejcik

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Esht kushuriri I babit

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Esht nga alarupi

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3: E ma thuj si eshte dhe do takojm ata familjaret t pim lafe

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3: Kafe

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3: ?

Today, the Police arrested three nurses and a nurse at Shefqet Ndroqi Hospital. They are suspected of collaborating with Tire Alldervish, who was arrested a few weeks ago, after he cheated and extorted a citizen. According to the Tirana Prosecutor’s Office, this is a real criminal group for the purpose of profit. It is about the nurses Sidorela Çelaj, Sheqerije Koci, and Mira Bushi and the nurse Rukije Hoxhaj. Recently, the interceptions of the conversations they have conducted have been published. Below is Tires’ conversation with a nurse named Sidorela, in which they talk about the money received.

Excerpts from eavesdropping

On 26/09/2020, the citizen Tire Alldervishi communicated with the telephone number 06 *** registered on her phone with the name “Sidorela Kat 3”. From the verifications in the system “DeepSee” it results that the mobile phone number “06 *****” does not generate data for the person in his possession, but according to the documentation administered by the minutes it results that the citizen Sidorela Çela is on the list of nurses of this hospital, with mobile number 06 ****. From the verifications in the “DeepSee” system, it results that the citizen Sidorela Remzi Çela is employed in the hospital “Shefqet Ndroqi” Tirana. The content of the conversation between them is as follows:

15.21, 26/09 / 2020- Tire Alldervishi: I saw how much Nj 10 gave me

15:21, 26/09/2020 – Sidorela Kat 3: When I gave it

15.23, 26/09/2020 – Tire Alldervishi: You put me in the cortisone bag

15:23, 26/09/2020 – Sidorela Kat 3: Mua sme dha

15:53, 26/09/2020 -Sidorela Kat 3: Haha ika jam te tuneli me autobuz… vlsa pa ic

The content of another conversation between them in the WhatsApp application is as follows:

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Tire

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Ca ben

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Please make me halal and go there

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: T insurance 20 mi

30/08/2020, 22:20 – Sidorela Kat 3: Do not feel with anyone

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: And only 20 lek you spent

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Mthuaj

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: And ask how much oxygen the joy has

30/08/2020, 22:21 – Sidorela Kat 3: Tlutem

31/08/2020, 10:55 – Tire Alldervishi: I do not call

31/08/2020, 10:55 – Sidorela Kat 3: Here I take it once

31/08/2020, 10:58 – Tire Alldervishi: Vjollces no other number

31/08/2020, 22:53 – Sidorela Kat 3: Vajte

31/08/2020, 22:53 – Sidorela Kat 3: There

31/08/2020, 22:53 – Tire Alldervishi: In Gzimi, a nurse named Edlira went to be interested

02/09/2020, 17:43 – Sidorela Kat 3: Ku je ti

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Floor 3: To give you the lip number of the girl of joy to take out the camera

02/09/2020, 17:44 – Tire Alldervishi: Don Gzimi talk to my wife

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Se mtha do i tires any lek

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Ok

02/09/2020, 17:44 – Sidorela Kat 3: Ja t t jap nr

02/09/2020, 17:45 – Tire Alldervishi: You deleted this message

02/09/2020, 17:45 – Sidorela Kat 3: Who has this

02/09/2020, 17:45 – Sidorela Kat 3: Nr

02/09/2020, 17:45 – Tire Alldervishi: Contact this number

02/09/2020, 17:46 – Sidorela Kat 3: I’m afraid they will open a problem for me

02/09/2020, 17:46 – Tire Alldervishi: It is called Lume

02/09/2020, 17:47 – Sidorela Kat 3: O tire prit t mar ntel

02/09/2020, 17:47 – Tire Alldervishi: Jam mikesha Tited ti thot

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Ferzi ymetllari

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: Ma gjejcik

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: She is my father’s cousin

05/10/2020, 19:14 – Sidorela Kat 3: It is from alarupi

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3: Tell me how it is and we will meet those family members to drink

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3: Cafe

05/10/2020, 19:15 – Sidorela Kat 3:?