GREQI: Policia greke ka arrestuar një shqiptar të shumëkërkuar, të konsideruar si “truri” i rrëmbimit në vitin 2009 të Evanthia Frangogiorgi, të bashkëshortes së pronarit të anijeve, Aris Theodhoris.

Sipas mediave greke, shtetasi shqiptar i dyshuar si organizatori i rrëmbimit në verën e vitit 2009 në Palio Faliro, i kishte shpëtuar arrestimit duke u larguar, sipas dyshimeve, në Shqipëri e më pas në Europë. 40-vjecari shqiptar u kap në zonën e Alimos. Ai u ndalua nga skuadra DIAS në një kontroll të rastësishëm.

Mëngjesin e 19 qershorit 2009, shoferi egjiptian i familjes mori 73- vjeçaren nga shtëpia e saj në Palio Faliro për ta çuar të notojë në Vulagmeni.

Papritmas, dy persona hipën në makinë dhe nën kërcënimin e armëve, nga telefoni i Frangogiorgit, i kërkuan pronarit të anijeve 5 milionë euro për ta lënë atë të lirë. Pas disa ditësh, ata i dërguan një mesazh zanor bashkëshortit të saj, ku Frangogiorgi shprehej se ishte mirë.

Më në fund, pas gjashtë ditësh, pronari i anijeve dhe avokati i tij lanë 1.8 milionë euro në një vendgrumbullim plehrash dhe atë natë rrëmbyesit lëshuan 73-vjeçaren në një zonë në qendër të Athinës.

“Nuk bëra një udhëtim të gjatë, nuk më lidhën, nuk më vunë kapuç. Nuk kishte ashensor, unë u ngjita disa shkallë dhe dhoma kishte një shtrat dhe një TV. Dritaret ishin të mbuluara, nuk mund të dëgjoja zhurma dhe 2-3 persona me fytyra të mbuluara po më shikonin”, është shprehur atë kohë 73-vjeçarja.

Në shkurt të vitit 2010, dy egjiptianë, punonjës të ndërmarrjes së Aris Theodoridis dhe tre shqiptarë u arrestuan.

Policia u vu në kërkim të tre personave të tjerë me origjinë shqiptare, të cilët u larguan nga Greqia menjëherë pasi morën shpërblimin dhe liruan viktimën. Siç doli, rrëmbimi ishte organizuar nga “brenda”.

Shoferi egjiptian i makinës ishte edhe anëtar i familjes, pasi pronari i anijes e kishte sjellë në Greqi kur ishte vetëm 17 vjeç.

“Ai kishte studiuar në Shkollën e Tregtarëve, ata e kishin atë si fëmijë dhe ai i dha informacionin shqiptarit”, u shpreh atëherë një oficer Policie që ishte marrë me këtë çështje.

Disa prej kartëmonedhave të shpërblimit u gjetën në transaksione, ndërsa informacioni në atë kohë thoshte se “njëri nga shqiptarët dha 155,000 euro të pjesës se tij dhe gruaja e tij bleu një shtëpi në Shqipëri”.

GREECE: Greek police have arrested a highly wanted Albanian, considered the “brain” of the 2009 abduction of Evanthia Frangogiorgi, the wife of shipowner Aris Theodhoris.

According to Greek media, the Albanian citizen suspected of organizing the kidnapping in the summer of 2009 in Palio Faliro, had escaped arrest by fleeing, according to suspicions, to Albania and then to Europe. The 40-year-old Albanian was caught in the Alimos area. He was stopped by the DIAS team at a random check.

On the morning of June 19, 2009, the Egyptian driver of the family took the 73-year-old from her home in Palio Faliro to take her to swim in Vulagmeni.

Suddenly, two people got in the car and under the threat of gunfire, from Frangogiorg’s phone, demanded 5 million euros from the ship owner to set him free. A few days later, they sent a voice message to her husband, where Frangogiorgi expressed that he was fine.

Finally, six days later, the shipowner and his lawyer left 1.8 million euros in a landfill, and that night the kidnappers released the 73-year-old in an area of ​​central Athens.

“I did not make a long trip, I was not tied up, I was not put on a hood. There was no elevator, I climbed some stairs and the room had a bed and a TV. “The windows were covered, I could not hear the noise and 2-3 people with their faces covered were looking at me”, said the 73-year-old at that time.

In February 2010, two Egyptians, employees of Aris Theodoridis’s company and three Albanians were arrested.

Police went in search of three other people of Albanian origin, who fled Greece shortly after receiving the reward and releasing the victim. As it turned out, the abduction was organized “from within”.

The Egyptian driver of the car was also a member of the family, as the owner of the ship had brought him to Greece when he was only 17 years old.

“He had studied at the School of Traders, they had him as a child and he gave the information to the Albanian”, said then a police officer who was dealing with this issue.

Some of the reward banknotes were found in transactions, while the information at the time said that “one of the Albanians gave 155,000 euros of his share and his wife bought a house in Albania”.