Xhoana është një nga vajzat konkurrente të programit “She’s on Top”. Në puntatën e sotme modelja bukuroshe rrëfeu se është bùllizuar nga bashkëmoshatarët, pasi mamaja e saj punonte sanitare. Xhoana tregoi se kur ishte adoleshente e kishte shumë të vèshtirë për të përballuar të gjithë tortùrat e bashkëmoshatarëve.

“Më kanë prèrë flokët, më kanë hèdhur në baltë dhe më tállnin gjatë gjithë kohës”, tregon Xhoana. Modelja kishte fríkë se dhe prindërit nuk do ta kuptonin, por do ta fájësonin duke i thënë se, “nuk je e zonja”.

Megjithatë ajo gjeti gùximin dhe i tregoi atyre. Pas kësaj Xhoana ndryshoi shkollën, por bùllizimet nuk u ndalën. “Nuk u rrita kurrë me dashurinë e miqve”, tha Xhoana. “Mami punonte pastruese. Të gjithë në shkollë e morën vesh që mami punonte pastruese. Të gjithë më tállnin. Nuk e dija si të dilja nga kjo situatë sepse të gjithë më tállnin. Unë qája dhe të gjithë më përqèshnin. Vendosa të ndahesha nga ky grup shoqëror dhe dëshiroja një shoqëri tjetër.

Por ato më pèrndiqnin dhe më tállnin, të njëjtën gjë bënin dhe tek grupi ri që unë krijoja. Situata e parë është që më prènë rrobat dhe nuk dija me çfarë të ikja në shtëpi. Vjen një moment dy nga shokët më shty.në dhe më përplásën në báltë. Jeta mu kthye në ánkth. Situata më e dhímbshme është kur më kanë prèrë flokët i kisha shumë të gjatë.

Unë ulesha në bankë të fundit dhe dy shoqet që kisha shoqe të ngushta më thanë ulu para meje. Unë u ula dy banka dhe ato më prènë flokët. Unë e ndjeva kthej kokën dhe e shikova që më kishin prèrë flokët.

Vazhduan të më shánin, qarámane, qurráshe, unë vetëm qája nga kjo gjë. Kur vendosa t’i tregoja familjes për mua ishte momenti më i fríkshëm. Mendova se do të më thoshin nuk je e zonja, për të mbròjtur veten. Babai më tha që do të ndryshojmë shkollën.

Edhe pse ndërrova shkollën, vazhdova të bùllizohesha , nuk kishte një ndryshim nga shkolla që isha më para. Unë nuk i tregova familjes sepse nuk dëshiroja që t’i mèrzisja. Kisha nevojë për shoqërinë siç kishte çdo moshatar i imi. Nuk u rrita me dashurinë e tyre. Nga brenda kisha një fòrcë por nuk mund të bëja të njëjtën sjellje si ato”, u shpreh Xhoana.

Joanna is one of the competing girls in the “She’s on Top” program. In today’s episode, the lovely model confessed that she was bullied by her peers, as her mother worked as a sanitary worker. Joanna showed that when she was a teenager, she had a hard time coping with all the torture of her peers.

“They cut my hair, threw me in the mud and rubbed me all the time,” says Joanna. The model was afraid that her parents would not understand her, but would insult her by telling her, “You are not a lady.”

However she found the courage and told them. After that, Joanna changed school, but the bullying did not stop. “I never grew up with the love of friends,” Joanna said. “Mom worked as a cleaner. Everyone at the school found out that Mom was working as a cleaner. Everyone was teasing me. I didn’t know how to get out of this situation because everyone was bothering me. I was and everyone was making fun of me. I decided to break away from this social group and want another society.

But they chased me and pushed me, they did the same to the new group I was creating. The first situation is that they cut my clothes and I didn’t know what to do with them. There comes a moment when two of my friends push me and push me into the ball. Life turned me into an .nkth. The most painful situation is when my hair was cut, I had it very long.

I was sitting on the last bench and the two friends I had close friends told me to sit down in front of me. I sat down two banks and they cut my hair. I felt him turn his head and I saw that my hair had been cut.

They kept selling me, qar .mane, qurráshe, I was just from this thing. When I decided to tell my family about it, it was the most exciting moment. I thought they would tell me you are not a lady, to protect yourself. My father told me we were going to change schools.

Even though I changed school, I kept getting bored, there was no difference from the school I was in before. I didn’t tell my family because I didn’t want to upset them. I needed society as any of my peers did. I didn’t grow up with their love. From the inside, I had an impression, but I couldn’t do the same behavior as them, “said Joanna.