Një ngjarje aspak e këndshme ka ndodhur në një kishë katolike romake në Chainda, në një zonë të kryeqytetit Lusaka. Një grua e tërbuar nga inati ka hyrë në kishë bashkë me fëmijët e saj dhe me forcë e dhunë ka kërkuar ndalimin e martesës së burrit të saj me një grua tjetër. Abraham Muyunda i ka thënë gruas së tij, Caroline Mubita se do të shkonte jashtë qytetit për punë, ndërsa fqinjët i kishin thënë gruas se burri po niset për tu martuar. Nga kjo gjë Caroline Mubita e ka ndjekur, ndërsa ka prishur ceremoninë martesore. Në videon që po bën xhiron shihet që gruaja me vrull shkon në altar dhe thotë se martesa nuk do të vijojë.

Mubita shprehet se:

Kjo martesë nuk mund të vazhdojë … ky burrë këtu është burri im.
Pas kësaj shihet që dhëndri habitet, ndërsa nusja nuk shfaq ndonjë reagim.

Gruaja e pretenduar e burrit, ka deklaruar se kjo mund të jetë lojë pasi nuk e besonte realitetin kjo ngaqë ccifi nuk ishte grindur kurrë.

Gruaja:

Ky burrë është burri im. Ne nuk jemi divorcuar, asnjëherë nuk u grindëm … Nuk e di se çfarë po ndodh këtu.

Mediat lokale thonë se Muyunda tashmë është marrë nga policia. Sipas OKB, Zmabia ka sy sisteme martese, njëri i bazuar në ligjin tradicional i cili toleron poligaminë, dhe tjetri në ligjin e statutit modern, ndërsa sistemi i dytë dënon ata që shpallen fajtorë për poligami.

Burimi: dailymail.com/Përktheu dhe përshtati: JOQ ALBANIA

 

A not at all pleasant event took place in a Roman Catholic church in Chainda, in an area of ​​the capital Lusaka. An enraged woman entered the church with her children and violently demanded that her husband marry another woman. Abraham Muyunda told his wife, Caroline Mubita, that he was going out of town for work, while neighbors had told the woman that the man was leaving to get married. From this Caroline Mubita has followed, while breaking the wedding ceremony. In the video that is being made, it is seen that the woman rushes to the altar and says that the marriage will not continue.

Mubita states that:

This marriage can not continue … this man here is my husband.
After that it is seen that the groom is surprised, while the bride does not show any reaction.

The husband’s alleged wife stated that this could be a game because she did not believe in reality because ccifi had never quarreled.

Wife:

This man is my husband. We are not divorced, we never quarreled … I do not know what is happening here.

Local media say Muyunda has already been taken over by police. According to the UN, Zmabia has eyes on marriage systems, one based on traditional law which tolerates polygamy, and the other on modern statute law, while the second system punishes those found guilty of polygamy.