Kryeministri Edi Rama ka folur me detaje për premtimin që u ka dhënë mjekëve dhe infermierëve për rritje të pagave pasi po përballen me pandeminë e koronavirusit. Gjatë vizitës në maternitetin e ri në Berat, Rama tha foli para personelit shëndetësor duke thënë se paga për mjekët dhe infermierët do të rritet me 40%.

“Janë projekte shumë cilësore. Qershia mbi tortë është ndërhyrja që do bëjmë për pagat e personelit shëndetësor. Do jetë rritje e konsiderueshme. Nuk e kemi ende shifrën finale por besoj se do arrijmë në 40%. Do kemi rritje 40%”, tha Rama i cili premtoi se rritja do të planifikohet në buxhetin e vitit 2021.

Para disa javësh, Rama foli se rritja e konsiderueshme do parashikohet për shumë larg në kohë, por që do të futej në buxhetin e ri e ta bëhej fakt që në nisje të vitit të ardhshëm.

Prime Minister Edi Rama spoke in detail about the promise he made to doctors and nurses to increase salaries as they face the coronavirus pandemic. During the visit to the new maternity hospital in Berat, Rama said he spoke in front of the health staff, saying that the salary for doctors and nurses will increase by 40%.

“These are very high quality projects. The icing on the cake is the intervention we will make for the salaries of health personnel. It will be a significant increase. We do not have the final figure yet but I believe we will reach 40%. We will have a 40% increase “, said Rama who promised that the increase will be planned in the 2021 budget.

A few weeks ago, Rama said that the significant increase will be foreseen for a long time, but that it would be included in the new budget and become a fact at the beginning of next year.