Gazetari investigativ Saimir Kodra ka deklaruar mbrëmjen e sotme gjatë një emisioni se disponon raste të tjera të ngjashme me skandalin e Tire Alldervishit.

Kodra thekson se ai ka shumë raste të tjera dhe vetëm po pret miratimin e familjarëve të disa të ndjerëve, të cilët janë përballur me korrupsion në spitalet Covid në Shqipëri.

Ai gjithashtu shprehet se po të hapen kamerat e lokaleve pranë spitaleve Covid do të jetë lemeri, duke qenë se do të zbulohet sesi merret rryshfet.

“Kam raste të tjera dhe po pres miratimin e familjarëve që t’i nxjerr. Janë të konfirmuara janë mesazhe të pacientëve që kanë humbur jetën dhe të familjarëve të të ndjerëve. Prandaj thashë që ka raste të tjera përveç Tires, se nuk flisja kot. Dhe Tirja na doli jo sanitare, por menaxhere e paparë. Dhe vetëm telefoni i Tires është “çmontuar”, imagjinoni të hapen telefona të tjera. Dua të falenderoj prokurorin e çështjes, por dua t’i them që nëse hapen kamerat e lokaleve pranë dhe rreth spitaleve, do jetë lemeri. Nga uljet në kafe, bisedat që janë bërë për të marrë rryshfet e të gjitha. Një grua më tha që ka dhënë 50 euro vetëm që t’i rruanin të afërmin pasi vdiq.” deklaroi Kodra.

Investigative journalist Saimir Kodra stated tonight during a show that he has other cases similar to the Tire Alldervish scandal.

Kodra emphasizes that he has many other cases and is just waiting for the approval of the relatives of some of the deceased, who have faced corruption in Covid hospitals in Albania.

He also says that if the cameras of the premises near Covid hospitals are opened, it will be frightening, since it will be revealed how the bribe is taken.

“I have other cases and I am waiting for the approval of the family members to issue them. Messages of patients who have lost their lives and relatives of the deceased have been confirmed. That is why I said that there are other cases besides Tires, that I did not speak in vain. And Tirja turned out to be not a sanitary, but an unprecedented manager. And only the Tire phone is “disassembled”, imagine other phones being unlocked. I want to thank the prosecutor in the case, but I want to tell him that if the cameras of the bars near and around the hospitals are opened, it will be scary. From discounts to coffee, conversations that have been made to take bribes of all. A woman told me that she had given 50 euros just to shave her relative after he died. ” declared Kodra.