Detaje të reja kanë dalë nga vrasja mafioze e Aris Papas në mes të Athinës. Mediat greke së fundmi shkruajnë se ka shpërthyer një luftë e ashpër mes bandave që funksionojnë në territorin grek.

Hetimet për ekzekutimin e shqiptarit 32-vjeçar, policia i ka drejtuar në trekëndëshin e burgjeve Athinë-Patras, ku vepron krimi i organizuar por edhe mafia shqiptare.
Sipas asaj që raportojnë mediat greke në kontekstin e hetimeve për vrasjen e 32-vjeçarit shqiptar në Sepolia të dielën pasdite, policia po shqyrton të dhënat nga hetimi antiterror që në periudhën 2018 -2019 si dhe në 2017, ku u vra kriminologu Michalis Zafeiropulos i cili kishte regjistruar veprimin e pesë kriminelëve shqiptarë që drejtonin sulmet e mafias nëpër burgje.

Kështu ka dyshime të forta se shënjestër e mafies shqiptare që drejton nga burgjet, të ketë qenë edhe Aris Papas i cili u vra me 8 plumba nga një autor ende i paidentifikuar, teksa pinte kafen në Sepolia të Athinës. Autori më pas u largua me anë të një taksie pa u shqetësuar.

Në fakt, sipas dëshmisë së një zyrtari të burgut, në maj të vitit 2019, një anëtar kryesor i mafies shqiptare në Korydallos kërkoi shfarosjen e Aris Papas ndërsa pretendohet se ai e kërcënoi se nëse nuk arrinte ta vriste, do të kthehej të vriste nënën e tij. Kujtojmë se pikërisht kjo e fundit akuzoi mafien shqiptare për vrasjen e të birit.
32-vjeçari ka qenë në qendër të mosmarrëveshjeve mes anëtarëve të mafias shqiptare , e cila në 2006-2008 kishte vrarë 11 persona, plagosur 13 të tjerë, ndërsa ish-anëtarë ishin rrëmbyer dhe grabitur. Banda depërtoi nëpër vendet ku qëndronin viktimat a tyre duke plagosur edhe disa qytetar të pafajshëm.

Vetëm pak orë nga vrasja e shqiptarit krimi la një tjetër të vdekur ish boksierin Berdesis. Tassos Berdesis u ekzekutua me 14 plumba kallashnikovi. Edhe kjo vrasje u krye për larje hesapesh mes bandave, ndërsa ende nuk dihet nëse kanë lidhje me njëra tjetrën.

Pesë vrasje në 52 ditë
Më 9 Prill, George Karaivaz u qëllua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Alimos me dhjetë plumba.
Në fillim të majit, biznesmeni Dimis Korfiatis vritet në Zakynthos.
Më 15 maj, në Metamorfosi, boksieri veteran me pseudonimin “Kefalas” bie i vdekur, duke e goditur në zemër dhe në kokë.
Të Dielën, në Sepolia, 32-vjeçari shqiptar u vra në një kafene.
E hënë 31/5, boksieri Tassos Berdesis ra i vdekur .

New details have emerged from the mafia assassination of Aris Papas in the middle of Athens. Greek media recently write that a fierce fight has broken out between gangs operating on Greek territory.

Investigations for the execution of the 32-year-old Albanian, the police have directed in the triangle of prisons Athens-Patras, where organized crime operates but also the Albanian mafia.
According to what the Greek media report in the context of the investigation into the murder of the 32-year-old Albanian in Sepolia on Sunday afternoon, the police are reviewing the data from the anti-terror investigation in the period 2018-2019 and 2017, where criminologist Michalis Zafeiropoulos was killed. had recorded the action of five Albanian criminals leading mafia attacks in prisons.

Thus, there are strong suspicions that the target of the Albanian mafia that runs from prisons, was also Aris Papas who was killed with 8 bullets by an as yet unidentified perpetrator, while drinking coffee in Sepolia, Athens. The perpetrator then left in a taxi without being disturbed.

In fact, according to the testimony of a prison official, in May 2019, a key member of the Albanian mafia in Korydallos demanded the extermination of Aris Papas while it is alleged that he threatened that if he failed to kill him, he would return to kill his mother. his. We recall that the latter accused the Albanian mafia of killing his son.
The 32-year-old has been at the center of disputes between members of the Albanian mafia, which in 2006-2008 had killed 11 people, injured 13 others, while former members had been abducted and robbed. The gang penetrated the places where their victims were staying, injuring several innocent citizens.

Just a few hours after the murder of the Albanian, the crime left another dead, the former boxer Berdesis. Tassos Berdesis was executed with 14 Kalashnikov bullets. This murder was also committed for money laundering between the gangs, while it is still unknown if they are related to each other.

Five murders in 52 days
On April 9, George Karaivaz was shot dead outside his home in Alimos with ten bullets.
In early May, businessman Dimis Korfiatis is killed in Zakynthos.
On May 15, in Metamorphosis, the veteran boxer with the nickname “Kefalas” falls dead, hitting him in the heart and head.
On Sunday, in Sepolia, the 32-year-old Albanian was killed in a cafe.
Monday 31/5, boxer Tassos Berdesis fell dead.