Aeroporti i Rinasit ka bërë një njoftim të rëndësishëm, për të gjithë qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë përmes këtij aeroporti.

Duke marrë shkas nga rritja e fluksit të pasagjerëve që udhëtojnë nga Aeroporti i Rinasit në këto ditë të sezonit veror, si dhe ardhjen e shumë bashkatdhetarëve nga jashtë, kontrollin e dokumentacionit për vendet që kanë vënë kufizime për pasaportat shqiptare, sidomos Italia, si dhe paraqitjen e testit PCR apo antigen në sportelet e TIA-s të pranimit të biletave, sipas kritereve të vendeve ku udhëtoni, TIA ka dhënë një njoftim të rëndësishëm ku sugjeron që paraqitja në aeroport të jetë 3 orë përpara udhëtimit.

“Kjo kohë do të jetë e mjaftueshme që të organizoheni përpara fluturimit tuaj, qoftë për parkimin e automjetit tuaj, qoftë për kontrollin e dokumentacionit që kërkohet për vendet respektive ku udhëtoni”, thuhet në një njoftim.

Aeroporti i Tiranës thotë se është në dispozion të çdo pasagjeri për t’i shërbyer sa më mirë, e në të njëjtën kohë, mbetemi besnikë të durimit dhe bashkëpunimit, sepse kohërat janë të pazakonta, dhe na duhen të gjithëve fuqi të pazakonta.

Njoftimi i TIA:

Në vëmendje të të gjithë pasagjerëve që udhëtojnë nga Tirana International Airport

Duke marrë shkas nga rritja e fluksit të pasagjerëve që udhëtojnë nga TIA në këto ditë të sezonit veror, si dhe ardhjen e shumë bashkatdhetarëve nga jashtë, kontrollin e dokumentacionit për vendet që kanë vënë kufizime për pasaportat shqiptare – sidomos Italia – si dhe paraqitjen e testit PCR apo antigen në sportelet e TIA-s të pranimit të biletave – sipas kritereve të vendeve ku udhëtoni – sugjerojmë që paraqitja në aeroport të jetë 3 orë përpara udhëtimit.

Kjo kohë do të jetë e mjaftueshme që të organizoheni përpara fluturimit tuaj, qoftë për parkimin e automjetit tuaj, qoftë për kontrollin e dokumentacionit që kërkohet për vendet respektive ku udhëtoni.

Ju rikujtojmë se jemi në dispozion të çdo pasagjeri për t’i shërbyer sa më mirë, e në të njëjtën kohë, mbetemi besnikë të durimit dhe bashkëpunimit, sepse kohërat janë të pazakonta dhe na duhen të gjithëve fuqi të pazakonta.

“This time will be enough to get organized before your flight, either for parking your vehicle, or for checking the documentation required for the respective places where you travel,” said in a statement.

Tirana Airport says that it is at the disposal of every passenger to serve them as well as possible, and at the same time, we remain loyal to patience and cooperation, because the times are unusual, and we all need unusual power.

TIA Notice:

To the attention of all passengers traveling from Tirana International Airport

Due to the increase in the flow of passengers traveling by TIA in these days of the summer season, as well as the arrival of many compatriots from abroad, the control of documentation for countries that have imposed restrictions on Albanian passports – especially Italy – and the presentation of the test PCR or antigen at TIA ticket offices – according to the criteria of the countries where you travel – we suggest that the check-in at the airport be 3 hours before the trip.

This time will be enough to get organized before your flight, whether for parking your vehicle or checking the documentation required for the respective places you travel.

We remind you that we are at the disposal of every passenger to serve them as best we can, and at the same time, we remain faithful to patience and cooperation, because times are unusual and we all need unusual power.