Njoftimi i plotë: INFORMACION MBI GJENDJEN E AKSEVE KOMBËTARE

Në të gjithë territorin reshjet kanë pushuar, temperaturat vazhdojnë të jenë të ulëta.

Kontraktorët janë në terren për pastrimin e akseve dhe shpërndarjen e kripës.

RAJONI VERIOR

Qarkullohet me zinxhirë:

Trebisht –Doganë, Ura e Cerenecit–Klenjë, Trebisht-Doganë, Peshkopi-Qafë Drajë, Qafë Bualli-Krastë.

RAJONI QENDROR

Qafë Thanë-Doganë tek Useku qarkullimi me një korsi, po punohet për pastrimin e plotë.

Qarkullohet me zinxhirë:

Qafë Priskë-Shëngjergj, Qafë Priskë Qafë-Mollë, Trau Djatit Teleferik, Lunik–Fushë Studë-Klenjë, Krujë-Sarisalltik, Elbasan-Gjinar,Gramsh-Kodovjat, Mollë-Grabovë.

RAJONI JUGOR

Akset janë të hapura pa prezencë bore, por kushtëzuar nga temperaturat e ulëta mjetet të pajisen me goma dimri.

Të gjithë drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimri ose zinxhirë, të reduktojnë shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e Policisë Rrugore.

Full announcement: INFORMATION ON THE STATUS OF NATIONAL AXES

Across the territory the rainfall has ceased, temperatures continue to be low.

Contractors are on the ground clearing the axes and distributing the salt.

NORTHERN REGION

Circulated with chains:

Trebisht-Customs, Cerenec Bridge-Klenjë, Trebisht-Customs, Peshkopi-Qafë Drajë, Qafë Bualli-Krastë.

CENTRAL REGION

Qafë Thanë-Doganë at Useku, one-lane traffic, work is underway for complete cleaning.

Circulated with chains:

Qafë Priskë-Shëngjergj, Qafë Priskë Qafë-Mollë, Trau Djatit Teleferik, Lunik – Fushë Studë-Klenjë, Krujë-Sarisalltik, Elbasan-Gjinar, Gramsh-Kodovjat, Mollë-Grabovë.

SOUTHERN REGION

The axles are open without the presence of snow, but conditioned by low temperatures the vehicles are equipped with winter tires.

All drivers should be equipped with winter tires or chains, reduce speed, obey traffic signs and instructions of the Traffic Police.