Një video virale u publikua në TIKTOK këtë fundjavë duke reklamuar një shërbim, në të cilin dikush do të priste në radhë të gjata për ju, të cilin më pas do ta zëvendësonte në momentin e testimit për coronavirus.

Videoja tani e fshirë shpjegon se si individët që duan të punësojnë dikë që të presë me orë të tëra mes të infektuarve potencialisht duhet të përdorin aplikacionin TaskRabbit, një platformë për punësimin e njerëzve që bëjnë pothuajse gjithçka që ju nuk dëshironi.

“Një djalë i bpasur më punësoi të prisja në radhë në Greenpoint dhe kur arrita për herë të parë, e di që kjo tingëllon marrëzisht, isha disi e ngazëllyer sepse vija dukej e shkurtër”, tha Lucy, 27 vjeç.

Njerzit e pasur nw New York punësuan njerëz që të rreshtoheshin për ta në mënyrë që të mund të testoheshin pa pritur. Disa paguajnë deri në 80 dollarë për një orë pritje, shkruan New york post.

“Unë e kam bërë këtë rreth pesë herë tashmë. Një ditë po qëndroja në dy rreshta, duke marrë pyetje çdo ditë dhe jam goxha i zënë”, tha një njujorkez që humbi punën.

Gjersa banorët e New Yorkut po këshillohen të anulojnë planet e “Ditës së Falënderimeve” dhe të festojnë vetëm me familjet e tyre, gjithnjë e më tepër po shtohen radhët për pritje para qendrave për testim kundër coronavirusit.

A viral video was posted on TIKTOK this weekend advertising a service, in which someone would wait in long lines for you, which they would then replace at the time of coronavirus testing.

The now-deleted video explains how individuals who want to hire someone to wait for hours among potentially infected people should use the TaskRabbit app, a platform for hiring people who do almost anything you don’t want them to do.

“A rich guy hired me to wait in line at Greenpoint and when I first arrived, I know this sounds silly, I was a little excited because the line looked short,” said Lucy, 27.

Rich people in New York hired people to line up for them so they could be tested without waiting. Some pay up to $ 80 for an hour of waiting, writes the New York Post.

“I have done this about five times already. “One day I was standing in two lines, asking questions every day and I’m pretty busy,” said a New Yorker who lost his job.

As New Yorkers are being advised to cancel Thanksgiving plans and celebrate only with their families, more and more queues are waiting in front of coronavirus testing centers.