Të gjithë e dimë që nuk mund të jetojmë pa dashuri, pa flirtime ose pa njohje të reja.

Një ndër pasojat e pandemisë ka qënë dhe pamundësia për t’u takuar dhe bashkuar me njerëzit që duam dhe kemi përzemër. Por, gjatë kohës që jemi në shtëpi dhe na duhet shoqëri virtuale, ku mund të drejtohemi?

Ne e kemi gjetur zgjidhjen, në platformën e vetme shqiptare për njohje të reja netedy.com

Forumi ku të rinjtë bisedojnë, njihen dhe komunikojnë mbi tematika të ndryshme është forum.netedy.com

Aty mund të bisedoni mbi kulturën, letërsinë, historinë e shumë e shumë të tjera.

Forum.netedy.com është hapësira që ju ka munguar për të kaluar disa momente shumë interesante virtuale me miqtë tuaj të rinj.

NE TË DY është chati ku mblidhen shqiptarët nga e gjithë bota. Mijëra të rinj janë tashmë të regjistruar në këtë platformë dhe kalojnë kohën duke biseduar, duke diskutuar në forume të ndryshme, duke flirtuar dhe pse jo, aty gjejnë dhe dashurinë e tyre.

Bëhu dhe TI pjesë e NE TË DY duke vizituar websiten e tyre zyrtar https://www.netedy.com/

 

We all know that we can not live without love, flirting or new acquaintances.

One of the consequences of the pandemic has been the inability to meet and unite with the people we love and cherish. But when we are at home and need virtual society, where can we go?

We have found the solution, on the only Albanian platform for new acquaintances netedy.com

The forum where young people talk, get to know and communicate on various topics is forum.netedy.com

There you can talk about culture, literature, history and much more.

Forum.netedy.com is the space you have been missing to spend some very interesting virtual moments with your new friends.

IN BOTH it is the chat where Albanians from all over the world gather. Thousands of young people are already registered on this platform and spend time chatting, discussing in various forums, flirting and why not, there they find their love.

Be a part of US BOTH by visiting their official website https://www.netedy.com/