Një incident është regjistruar në qytetin e Laçit një ditë para zgjedhjeve. Korrespondenti i “Panoramës” raporton se gjatë natës është gjetur e hapur dritarja e një objekti KZAZ-je.

Konstatimi është bërë mëngjesin e sotëm nga përfaqësues të KZAZ-së, të cilët kanë lajmëruar policinë si dhe KQZ-në.

Policia ka nisur verifikimet nëse ka hyrë ndonjë person brenda, ndërsa pritet që në vendngjarje të mbërrijnë edhe ekspertët e KQZ-së. Ata do të verifikojnë nëse ka pasur prekje apo dëmtime të materialeve zgjedhore.

Sipas kryetarit të ZAZ Kurbin Islam Ismaili, një dritare është gjetur e hapur dhe dikush ka lënë gjurmë tek pravazi i saj, ndërsa baza materiale rezulton të jetë e paprekur. Ndërkohë që ende nuk ka nisur shpërndarja e tyre në qendrat e votimit.

Ndërkohë ende nuk dihet nëse është marrë ndonjë material, por po pritet vendimi nga KQZ-ja për shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Ndërkaq, në KZAZ-të 12 dhe 13 në Lezhë ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore për në qendrat e votimit.

 

An incident was recorded in the town of Lac the day before the election. The correspondent of “Panorama” reports that during the night the window of a CEAZ facility was found open.

The statement was made this morning by CEAZ representatives, who called the police and the CEC.

The police have started the verifications if any person has entered, while the CEC experts are expected to arrive at the scene. They will verify if there was any touch or damage to the election materials.

According to the chairman of EAZ Kurbin Islam Ismaili, a window was found open and someone left traces on its window, while the material base turns out to be intact. While their distribution in the polling stations has not started yet.

Meanwhile, it is still unknown whether any material has been received, but a decision is expected from the CEC on the distribution of election materials. Meanwhile, in CEAZs 12 and 13 in Lezha, the distribution of election materials to the polling stations has started.