Një histori tejet e veçantë vjen nga një familje në SHBA. Në maj të vitit 2007 familja Cobl u përfshi në një tragjedi shumë të rëndë. Gruaja e familjes, Lori, ishte duke drejtuar makinën brenda së cilës kishte dhe tre fëmijët e saj Kyle 5-vjeç, Emma 4 dhe Katie 2-vjeçe.

Papritur një kamion i mbushur me pajisje elektronike, me një peshë totale prej 20 tonësh, goditi pjesën e pasme të automjetit. Kamioni po lëvizte me një shpejtësi 110 kilometra në orë. Si pasojë e aksidentit Lori humbet kujtesën përkohësisht, ndërsa ishte detyra e bashkëshortit të saj Chirs për të lajmëruar vdekjen e tre fëmijëve.

Por, gjashtë muaj pas tragjedisë, Lori mbeti shtatzënë me trinjakë, dy vajza dhe një djalë. Lori dhe Chirs asokohe ishin të bindur se nuk bëhej fjalë për rastësi, por e cilësuan si një dhuratë nga Zoti.

“Nëse mendoni se dikush ju ndjek nga pas, ju shikon, ju mbron dhe ju ndodh e njëjta gjë dy herë, është e vështirë të besosh se kjo gjë nuk është një dhuratë nga hyjnitë”, ka deklaruar Chirs.

An extremely special story comes from a family in the US. In May 2007 the Cobl family was involved in a very serious tragedy. The woman of the family, Lori, was driving the car in which she had her three children Kyle, 5, Emma 4 and Katie, 2 years old.

Suddenly a truck loaded with electronic devices, with a total weight of 20 tons, hit the back of the vehicle. The truck was moving at a speed of 110 kilometers per hour. As a result of the accident, Lori temporarily lost her memory, while it was the duty of her husband Chirs to announce the death of three children.

But six months after the tragedy, Lori became pregnant with triplets, two daughters and a son. Lori and Chirs were convinced at the time that this was not a coincidence, but a gift from God.

“If you think someone is following you, looking at you, defending you, and the same thing happens to you twice, it’s hard to believe that this is not a gift from the deities,” Chirs said.