Indrit Bajraktari, 25-vjeçari i arrestuar nga Policia pas vdekjes së 17-vjeçares Enisa Doda në plazhin e Velipojës rezulton të jetë i martuar në Angli.

Kjo është zbuluar nga një vajzë, e cila mban emrin Almudena e pretendon se është e martuar me të që në vitin 2019.

Ajo ka kontaktuar me redaksinë e Syri.net, duke treguar për lidhjen dhe martesën me Bajraktarin, duke dërguar dhe fotot mes të dyve.

Sipas mesazheve, Indrit Bajraktari ka qenë në lidhje dashurie me Almudena Bajraktarin që nga data 18 janar 2017.

Ata u martuan me 18 prill 2019 dhe kanë një marrëdhënie shumë të mirë dhe thuhet se ajo është shtatzënë. Indriti i tha gruas së tij se ai do të vizitonte vetëm familjen e tij.

Ata jetojnë në Londër së bashku edhe sot e kësaj dite. Aj nuk ka dhënë detaje nëse do të vijë në Shqipëri për të parë burrin e saj pas informacioneve që ka marrë në lidhje me ngjarjen e Velipojës. Syri.net

Indrit Bajraktari, 25-year-old arrested by the Police after the death of 17-year-old Enisa Doda on the beach of Velipoja turns out to be married in England.

This has been revealed by a girl, who bears the name Almudena claims she has been married to him since 2019.

She contacted the editorial office of Syri.net, telling about the connection and marriage with Bajraktar, sending photos between the two.

According to the messages, Indrit Bajraktari has been in a love affair with Almudena Bajraktari since January 18, 2017.

They got married on April 18, 2019 and have a very good relationship and she is said to be pregnant. Indriti told his wife that he would only visit his family.

They live in London together to this day. She did not give details whether she will come to Albania to see her husband after the information she received about the Velipoja event.