Në një kohë që e gjithë bota po përballet me valën e dytë të infektimeve me Covid-19, një studim i ri në Kanada ka zbuluar se edhe grupet e gjakut ndikojnë në infektimin me këtë virus.

Kështu njerëzit me grupin e gjakut C kanë mesatarisht 12% më pak të ngjarë të infektohen me koronavirus në krahasim me grupet e tjera të gjakut.Gjithashtu, personat me një grup gjaku negativ (O-, A-, B- ose AB-) kanë një rrezik 21% më të ulët të infektimit me koronavirus sesa ata me një grup gjaku pozitiv.

Më tej në studim thuhet se njerëzit me grupin e gjakut C kanë 13% dhe 19% më pak të ngjarë të kenë simptoma të rënda Covid-19 ose të vdesin nga Covid-19. Prandaj, personat me grup gjaku negativ O- janë më pak të rrezikuar se çdo grup gjaku tjetër.

Rreziku i infektimit nga SARS-CoV-2 është 15% më i lartë për grupin AB se sa për grupin A dhe 5% më i ulët për grupin C sesa për grupin A. Personat me grupin B kanë një rrezik 21% më të lartë të infektohen me Covid-19 sesa ata me grupin A.

Ndërkohë kujtojmë se që nga fillimi i pandemisë e deri më tani në gjithë botën janë infektuar me Covid-19, mbi 60 milion njerëz dhe nga këto kanë humbur jetën 1.4 milion të tjerë.

At a time when the whole world is facing the second wave of Covid-19 infections, a new study in Canada has found that blood types also affect infection with this virus.

Thus people with blood type C are on average 12% less likely to be infected with coronavirus compared to other blood groups. Also, people with a negative blood type (O-, A-, B- or AB-) have a 21% lower risk of coronavirus infection than those with a positive blood type.

The study further states that people with blood type C are 13% and 19% less likely to have severe Covid-19 symptoms or die from Covid-19. Therefore, people with O- negative blood type are less at risk than any other blood type.

The risk of infection with SARS-CoV-2 is 15% higher for group AB than for group A and 5% lower for group C than for group A. People with group B have a 21% higher risk of infected with Covid-19 than those with group A.

Meanwhile, we recall that since the beginning of the pandemic until now worldwide, over 60 million people have been infected with Covid-19 and of these 1.4 million others have lost their lives.