“Daily Mail” ka publikuar sot foto dhe video, të tmerrshme mund të thuash, pasi janë shkrepur benda reaminacionit në Bergamo, aty ku janë shtruar të sëmurët me koronavirus.

Këto foto dhe pamje do t’ju mbeten gjatë në mendje, pasi gjendja e të prekurve duket e rëndë. Ata mezi marrin frymë brenda aparaturave, ndërsa mjekët vrapojnë sa te njëri, sa të tjeri.

Këtu zhvillohet lufta e vërtetë, këta janë ushtarët e vijës së parë që po zhvillojnë betejën me armikun e përbashkët koronavirusin. E pavarësisht kësaj lufte, një dritë jeshile nuk është ndezur ende për Italinë.Rezultatet pozitive të uljes së numrit të të prekurve, nuk kanë ardhur ende.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/03/20/8311098507104533076/640x360_MP4_8311098507104533076.mp4?_=1

The Daily Mail has published photos and videos today, dreadful to say, after being re-fired at a rehab facility in Bergamo, where coronavirus patients were hospitalized.

These photos and pictures will be long remembered, as the condition of the affected people seems serious. They barely breathe inside the equipment, while doctors run as fast as one.

This is where the real war unfolds, these are the frontline soldiers who are fighting the common enemy coronavirus. And despite this war, a green light has not yet been turned on for Italy. The positive results of lowering the numbers have not yet come.