“Kiçja e Instagramit”, kështu u bë e njohur Kiçja, në rrjete sociale.

E ftuar në emisionin “Shqipëria Live”, Kiçja rrëfeu të gjithë rrugën se si fitoi famë. Ajo shprehet se njerëzit e duan, sepse shikojnë tek ajo, të qenurit të lirë. Megjithatë, pranon se paragjykimet ekzistojnë dhe ndaj saj. Sakaq, Kiçja zbuloi se ajo ishte e para që ka futur në Shqipëri, trendin e “Live në Instagram” dhe ka shërbyer si model për të tjerët.

“Unë e fillova rastësisht. Një shoqja ime që jeton në Greqi më thoshte hap Instagram. Bëja video live, nuk e mendoja që do të bëhesha kaq e famshme. Unë kam shumë video që jam bërë virale dhe e famshme. Më shumë njerëzit më duan se jam pa komplekse, se di. Kur e shoh veten nëpër video nuk më pëlqen. Intervistën e shoh, por nuk shoh video live, më duket se jam e shëmtuar. Unë sjell personin komedian tek publiku. Jap mesazhin të jenë të lirë, të bëjnë çfarë të duan. Të jenë të lirë të bëjnë çfarë të duan, të bëjnë atë që ia ndien zemra. Thonë që kjo është e çmendur, është kështu është ashtu. Unë kam qenë e para që ka dalë në video live dhe të tjerët më kanë marrë shembuj”, tha Kiçja.

“Instagram Kiçja”, this is how Kiçja became famous on social networks.

Invited to the show “Albania Live”, Kiçja told the whole story of how she gained fame. She says people love her because they look at her, being free. However, she acknowledges that prejudice exists against her. Meanwhile, Kiçja revealed that she was the first to introduce the “Live on Instagram” trend in Albania and has served as a model for others.

“It simply came to our notice then. A friend of mine who lives in Greece told me to open Instagram. I was doing live video, I didn’t think I would become so famous. I have a lot of videos that I have gone viral and famous. More people love me because I’m uncomplicated, I know. When I see myself in videos I don’t like it. I watch the interview, but I don’t watch live videos, it seems to me that I’m ugly. I bring the comedian to the audience. I give the message to be free, to do what they want. To be free to do what they want, to do what their heart feels. They say this is crazy, that’s the way it is. I was the first to appear in the live video and the others took examples from me “, said Kiçja.