Rezultoi pa sukses rruga që kishin nisur 4 shqiptarë për në Angli. Policia e Rinasit arrestoi dy persona, ndërsa dy të tjerë u proceduan penalisht, pasi tentuan të kalonin kufirin me dokumente të falsifikuara.

Policia sqaron se personat kishin prerë bileta për në Turqi dhe me pas do te shkonin ne Angli.

“Dy persona, F. R. 21 vjeç, dhe A.G., 22 vjeç, u arrestuan pasi kanë paraqitur pasaporta shqiptare dhe bileta me destinacion Turqinë. Gjatë kontrollit në vijë të dytë, secilit i janë gjetur të fshehura në këllëfët e celularëve, një kartë identiteti dhe një leje drejtimi sllovene, të cilat pas verifikimit në laborator rezultuan të falsifikuara.

Gjatë kontrolleve të imtësishme, në bazë të dyshimeve të krijuara, janë përzgjedhur për kontroll në vijën e dytë dhe më pas janë proceduar penalisht në gjendje të lirë shtetasit N. H., 16 vjeç, i cili pasi ka paraqitur pasaportën shqiptare dhe biletë me destinacion Turqinë, gjatë kontrollit në vijën e dytë i janë gjetur të fshehura në trup një kartë identiteti dhe një leje drejtimi sllovene, të cilat pas verifikimeve në laborator kanë rezultuar të falsifikuara.

Po ashtu filloi procedimi penal në gjendje të lirë edhe për shtetasen L. H., e cila udhëtonte me djalin e mitur, me destinacion Turqinë, pasi gjatë kontrollit iu gjetën të fshehura një kartë identiteti dhe një pasaportë sllovene me foto të ngjashme me djalin e saj, të cilat rezultuan të falsifikuara”, thote policia.

Policia Kufitare e Rinasit thote se do intensifikojë më tej kontrollet, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë , duke bashkëpunuar me autoritetet doganore dhe ato të aeroportit të Rinasit.

 

The road that 4 Albanians had started to England was unsuccessful. Rinas police arrested two people, while two others were prosecuted after trying to cross the border with forged documents.

Police explain that the people had cut tickets to Turkey and then would go to England.

“Two people, F. R. 21 years old, and A.G., 22 years old, were arrested after presenting Albanian passports and tickets to Turkey. During the second line check, each was found hidden in the cell phone case, an identity card and a Slovenian driving license, which after verification in the laboratory turned out to be forged.

During the detailed checks, based on the suspicions created, the citizens NH, 16 years old, who after presenting the Albanian passport and a ticket to Turkey, were selected for control in the second line and then prosecuted in a free condition. control in the second line were found hidden in the body an identity card and a Slovenian driving license, which after verifications in the laboratory turned out to be forged.

Criminal proceedings were also initiated against the citizen LH, who was traveling with her minor son, bound for Turkey, after during the control they were found hiding an identity card and a Slovenian passport with photos similar to her son, of which turned out to be falsified “, says the police.

Rinas Border Police says it will further intensify controls, in order to prevent and crack down on illegality, by cooperating with customs and Rinas airport authorities.