Është zbardhur dëshmia e 18-vjeçares nga Maliqi, e cila pretendon se është abuzuar seksualisht nga babai i saj. Ajo ka treguar se ka pasur probleme në familje dhe se i ati ushtronte dhunë ndaj të ëmës.

18-vjeçarja e quan mostër babain e saj, ndërsa rrëfen se ia ka nxirë jetën.

“Grindeshin shpesh dhe babai ushtronte dhunë ndaj mamit. Ne jetojmë në Korçë me gjyshen. Ai pinte gjithmonë dhe ishte i dhunshëm. Disa herë më kërkonte të kryenim marrëdhënie. Kur isha më e vogël dhe nuk i kuptoja disa gjëra. Vendosa ta denoncoj sepse më ka nxirë jetën. E regjistrova me tel dhe dëgjohet qartë çfarë kërkon. Ai është monstër,”- është shprehu ajo.

The testimony of the 18-year-old from Maliqi, who claims to have been sexually abused by her father, has been revealed. She testified that she had family problems and that her father used violence against her mother.

The 18-year-old calls her father a sample, while confessing that he has blackened her life.

“They often quarreled and my father used violence against my mother. We live in Korça with my grandmother. He always drank and was violent. Several times he asked me to have sex. When I was younger and didn’t understand a few things. I decided to denounce him because it darkened my life. I recorded it on the wire and it is clear what is required. He is a monster, ”she said.