Autoritetet po hetojnë shkaqet e vdekjes së 26-vjeçares në Greqi e cila u shty nga i dashuri i saj në shkëmbinj duke rënë në det. Tashmë po hetohet nëse ai e goditi para se ta shtynte nga lartësia pas sherrit në makinë.

Hetuesit duan të hedhin dritë në minutat e fundit të vajzës 26-vjeçari pasi ka dyshime se partneri i saj po fsheh informacione të rëndësishme në lidhje me këtë ngjarje.

Ata arritën në këtë përfundim pasi në trupin e Garyfallias janë gjetur dëmtime që nuk mund të shpjegohen thjesht por ka nevojë për më shumë kontrolle. Mediat raportojnë se ka dyshime se ai e dhunoi vajzën nga zemërimi duke e qëlluar në kokë para se ta hidhte në shkëmbinj.

Për këtë arsye do të priten rezultatet e laboratorëve kriminalistikë që do të japin përgjigje përfundimtare në lidhje me këtë çështje.

“Ka dëmtime në kokë, kjo është e vërteta. Tani do të gjejmë nga vijnë. A janë lëndime kur bien në shkëmbinj, nga diçka tjetër ? Asgjë nuk do të fshihet. Gjithçka do të dalë nga marrja në pyetje. Gjithçka shqyrtohet. Disa nga goditjet duket se janë nga rënia dhe disa të tjerë kanë nevojë për shpjegime shtesë”, u shpreh një hetues.

Authorities are investigating the cause of death of a 26-year-old girl in Greece who was pushed by her boyfriend into rocks while falling into the sea. It is already being investigated whether he hit him before pushing him from a height after the brawl in the car.

Investigators want to shed light on the 26-year-old girl’s last minutes as there are suspicions that her partner is hiding important information about the event.

They came to this conclusion after injuries were found on Garyfallia’s body that cannot be explained simply but needs more checks. The media reports that there are suspicions that he raped the girl out of anger by shooting her in the head before throwing her on the rocks.

For this reason, the results of forensic laboratories will be awaited, which will provide a final answer on this issue.

“There are head injuries, that is the truth. Now we will find out where they come from. Are they injuries when they fall on rocks, from something else? Nothing will be hidden. Everything will come out of the interrogation. Everything is examined. “Some of the blows seem to be from the fall and some others need additional explanations,” said an investigator.