Armando Beqiri, shqiptari i cili u ekzektua disa ditë më parë pranë shtëpisë së tij dyshohet se është vrarë nga një bashkëkombës i tiji.

Mediat në Reikjavik shkruajnë se Beqiri është vrarë nga një shqiptar, ndërsa ditën e shtunë u arrestuan dy shqiptarë, njëri prej të cilëve është liruar sot dhe tjetri do të qëndrojë në qeli.

Deri më tani janë arrestuar 10 persona nga 7 shtete të ndrysheme, Shqipëria, Islanda, Portugalia, Lituania, Estonia dhe Rumania.

Në mesin e të arresturve është edhe Anton Kristinn, islandez, i cili raportohet se ka qenë aktiv në botën e drogës për vite me radhë. Ai ka mohuar të jetë i përfshirë në këtë ngjarje të rëndë dhe apeloi urdhrin e paraburgimit në Gjykatën Kombëtare.

Vetëm disa minuta para mesnatës tee së Shtunës, policia islandeze mori një raport se një burrë ishte qëlluar për vdekje jashtë një shtëpie në Rauðagerði. Viktima ishte Armando Beqiri, i cili sapo kishte zbritur nga makina e tij dhe po i drejtohej portës së shtëpisë, por vdiq në vend si pasojë e një breshërie me armë zjarri.

Beqiri kishte lindur më 16 shkurt 1988, me origjinë në Tepelena, dhe do të festonte ditëlindjen e tij të 33-të me gruan e tij shtatzënë dhe fëmijën e tyre, por që nuk mundi, pasi u vra vetëm disa ditë më parë.

Armando punoi për një kompani të quajtur Top Guard ehf., e cila merret me sigurinë, ndërkohë që pronarët janë identifikuar si Vladimir Avramovic dhe Goran Kristján Stojanovic. Armando u përshkrua nga miqtë dhe kolegët si një njeri punëtor, i ndershëm, miqësor dhe i besueshëm. Një fqinj tjetër tha, megjithatë, se kishte pasur shumë udhëtime të dyshimta pasi familja u zhvendos dhe se njerëzit shpesh vinin e dilnin nga shtëpia.

Për vrasjen u raportua se nuk ishin dëgjuar të shtëna arme, çka sjell dyshimet se ekzekutimi ka qenë i mirë organizuar, dhe është përdorur armë me silensiator.

Autoritetet kanë ngritur dyshime se ndoshta bëhet fjalë për ndonjë konflikt të vjetër për drogë. Sipas Margeir Sveinsson, shefi i policisë, një prej të arrestuarve është qitësi, por nuk përjashtohet mundësia që më shumë se një person të ketë qëlluar mbi shqiptarin. Ndërkohë hetimet vijojnë, teksa autoritetet e konsiderojnë çështjen e shqiptarit, si më të vështirën e viteve të fundit.

Të arrestuarit e tjerë që janë të huaj kanë punuar për Anton Kristinn, i cili raportohet se ishte në një pozicion të vështirë në botën e krimit këto ditë pasi akuzohej se kishte qenë informator policie për vite me radhë. Të huajt thuhet se janë sjellë në Islandë për të mbrojtur Antonin.

Armando Beqiri, the Albanian who was executed a few days ago near his house, is suspected to have been killed by a compatriot of his.

The media in Reykjavik write that Beqiri was killed by an Albanian, while on Saturday two Albanians were arrested, one of whom was released today and the other will stay in the cell.

So far, 10 people have been arrested from 7 different countries, Albania, Iceland, Portugal, Lithuania, Estonia and Romania.

Among those arrested is Anton Kristinn, an Icelander who has reportedly been active in the drug world for years. He has denied being involved in this gruesome event and appealed the detention order to the National Court.

Just minutes before midnight on Saturday, Icelandic police received a report that a man had been shot dead outside a house in Rauðagerði. The victim was Armando Beqiri, who had just gotten out of his car and was heading to the door of the house, but died on the spot as a result of a volley of firearms.

Beqiri was born on February 16, 1988, originally in Tepelena, and was going to celebrate his 33rd birthday with his pregnant wife and their child, but he could not, as he was killed only a few days ago.

Armando worked for a company called Top Guard ehf., Which deals with security, while the owners have been identified as Vladimir Avramovic and Goran Kristján Stojanovic. Armando was described by friends and colleagues as a hardworking, honest, friendly and trustworthy man. Another neighbor said, however, that there had been many suspicious trips since the family moved and that people often came and went from home.

No gunshots were reported for the murder, leading to suspicions that the execution was well-organized and that a silencer was used.

Authorities have raised suspicions that it may be an old drug dispute. According to Margeir Sveinsson, the police chief, one of the arrested is the shooter, but the possibility that more than one person shot at the Albanian is not ruled out. Meanwhile, investigations continue, as the authorities consider the Albanian issue as the most difficult in recent years.

The other detainees who are foreigners have worked for Anton Kristinn, who reportedly was in a difficult position in the underworld these days after being accused of having been a police informant for years. The foreigners are said to have been brought to Iceland to protect Antony.